Przedsiębiorcy coraz chętniej handlują w sieci. Powstają jednak wątpliwości, jak rozliczyć nowe usługi, które pozwalają zaoszczędzać na kosztach przesyłki, jak uruchomiony pod koniec sierpnia program Allegro Smart! Nabywca towarów, który opłaci abonament, odbiera bez dodatkowych płatności 365 przesyłek w roku. Koszt przesyłek jest pokrywany przez Allegro z abonamentu.

Czytaj także: Jaki VAT od usług kurierskich

– Kupujący, którzy przystąpili do programu Allegro Smart! i otrzymują fakturę za nabyty towar i jego przesyłkę, nie powinni ujmować w księgach podatkowych kosztów transportu z tych faktur – wyjaśnia Agata Barańska, partner w departamencie outsourcingu Grant Thornton.

Skarbówka uznaje bowiem w interpretacjach, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki poniesione na działalność podatnika przez inne osoby. Warunkiem odliczenia jest to, by wydatek został pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Tymczasem korzystający z usługi Allegro Smart! nie ponosi w praktyce kosztów poszczególnych przesyłek. Ich odliczenie byłoby więc błędem. Może za to ująć w kosztach fakturę dokumentującą samo nabycie usługi Allegro Smart!

Agata Barańska wyjaśnia, że również ustawa o VAT w przypadku małych podatników uzależnia odliczenie VAT od uregulowania należności. Co do zasady podatnicy mogą odliczyć kwoty VAT naliczonego wynikające z otrzymanych faktur w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Gdy jednak należność nie zostanie uregulowana w terminie 150 dni od daty płatności, kupujący jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego.

– Jeśli kupujący nie zapłaci części należności wynikającej z faktury (tj. kosztów dostawy) dzięki wykupionej wcześniej usłudze Allegro Smart!, może zastosować uproszczenie i kwoty VAT naliczonego dotyczącego kosztów transportu nie ujmować w rejestrze VAT – mówi Barańska.

Z kolei dla sprzedającego, którego klient przystąpił do programu Allegro Smart!, transakcja nie różni się od standardowych zakupów na Allegro. Nie ma dla niego znaczenia, czy kupujący korzysta z programu. Dlatego wystawia fakturę na kupującego w kwocie odpowiadającej wartości towaru i kosztów transportu, gdyż takie świadczenie faktycznie wykonuje na rzecz kupującego i za nie otrzymuje w całości zapłatę.