Takie wnioski płyną z poniedziałkowego precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. To sprawa w której sąd tak dobitnie odniósł się do sytuacji, gdy fiskus na wniosek podatnika potwierdził jego interpretację przepisów, następnie już w postępowaniu wymiarowym odmówił ochrony uznając, że sytuacje się różnią.

Sprawa dotyczyła sprzedaży galerii handlowej za grube miliony. Spółka przed transakcją opisała szczegółowo co planuje we wniosku o interpretację. I poprosiła o potwierdzenie, że to zwykła sprzedaż nie wyłączone z VAT zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fiskus potwierdził jej stanowisko i uspokojona spółka przeszła do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi interpretacji.

Schody zaczęły się wtedy, gdy urzędnicy już w postępowaniu wymiarowym nie tyle zmienili zdanie co inaczej ocenili sytuację opisaną we wniosku o interpretację.

Urzędnicy uznali, że sfinalizowana transakcja na gruncie VAT to zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji zarzucili, że spółka źle rozliczyła od niej VAT.

Zaskoczona podatniczka broniła się, że przecież pytała jak ma potraktować transakcję, dostała pozytywną dla siebie interpretację i do niej się zastosowała. To daje jej ochronę.

Odpowiedź fiskusa była kategoryczna: ochrony nie ma, bo to co zostało opisane we wniosku nie pokrywa się z tym co miało miejsce w rzeczywistości.

To stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Na sprawę zupełnie inaczej spojrzał dopiero NSA. A skuteczny okazał się zarzut bezpodstawnej odmowy ochrony z interpretacji. W ocenie NSA okoliczności sprawy wskazują, że stan faktyczny opisany we wniosku o interpretację i rzeczywisty przebieg transakcji nie różniły się jak twierdzi fiskus.

Sądu nie przekonało, że świadczy o tym nieujawnienie we wniosku powiązań kupującego i sprzedającego. Bo w orzecznictwie od dawna uznaje się, że ta kwestia nie ma znaczenia dla kwalifikacji czy coś jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy nie.

Chybione okazały się dwa kolejne argumenty fiskusa, że spółka we wniosku nie wspomina nic o umowach najmu i pracownikach. Jak tłumaczył NSA oba elementy zostały opisane przez spółkę.

Jak tłumaczył sędzia NSA Artur Mudrecki istotą instytucji interpretacji jest ochrona dla podatnika, który się do niej zastosował. I nie może być tak, że najpierw fiskus wydaje interpretację, a potem całą energię skupia na wykazaniu różnic między stanem faktycznym opisanym a rzeczywisty.

Sędzia Mudrecki zwrócił też uwagę na oficjalne objaśnienia dotyczące m.in. spornej kwestii. Co prawda zostały one wydane później, ale jasno z nich wynika, że co do zasady każda dostawa powinna być opodatkowana. Co więcej jako przykład takie opodatkowanej dostawy – a nie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wskazuje się sytuację analogiczną do spornej w sprawie.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 293/17