W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, z dokumentu celnego, powstała z przekształcenia podatku należnego od WNT czy importu usług (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Czytaj także: Nowe prawo 2019: prywatny samochód w firmie - odliczenia

W przypadku niektórych pojazdów samochodowych kwotę podatku naliczonego stanowi cała kwota VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o VAT 50-proc. limit nie ma zastosowania:

1) w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusy), jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Artykuł 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, wyłączający stosowanie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do:

• towarów montowanych w pojazdach samochodowych i

• związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

- w praktyce znajdzie zastosowanie jedynie do pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności mieszanej, od których można odliczyć 50 proc. kwoty podatku.

Jeżeli natomiast jest to pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej lub np. autobus, to zapłacony VAT staje się w 100 proc. podatkiem naliczonym odpowiednio na podstawie art. 86 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy o VAT, od wszystkich towarów montowanych w pojeździe. Towary, których przeznaczenie wskazuje obiektywnie na możliwość wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, to np. taksometr czy oznaczenie świetlne „taxi" montowane w taksówkach.

Przykład:

Podatnik świadczy usługi taksówkowe samochodem osobowym. Od wydatków związanych z używaniem samochodu kwotę podatku naliczonego ustala w wysokości 50 proc. kwoty VAT wynikającego z otrzymanych faktur zakupu. W kwietniu 2019 r. wymienił taksometr. W przypadku zakupu taksometru kwotę podatku naliczonego do odliczenia wyjątkowo ustala się w pełnej wysokości VAT wynikającego z otrzymanej faktury.

Za towary dające prawo do odliczenia 100 proc. VAT nie może być uznana np. nawigacja, czy instalacja gazowa, gdyż w ich przypadku nie jest wykluczony użytek prywatny.

Przykład:

Jeżeli taksówkarz znany z poprzedniego przykładu zamontowałby w samochodzie nawigację, to podatek naliczony od tego nabycia powinien ustalić w wysokości 50 proc. kwoty zapłaconego VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 86a ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)