Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę podatników, którzy chcieli wzruszenia decyzji na podstawie jednego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Problem w tym, że chodziło o węgierską sprawę.

Podatnicy uważali jednak, że orzeczenie TSUE ma wpływ na ich sprawę sprzed lat, bo do jej wydania polski fiskus posłużył się dowodami zgromadzonymi w innych postępowaniach. A taką praktykę w węgierskiej sprawie zakwestionował Luksemburg.

Czytaj też: Kiedy podstawą żądania wznowienia postępowania może być orzeczenie TSUE - wyrok NSA

Fiskus co prawda formalnie zajął się wnioskiem podatników o wznowienie postępowania. Faktycznie nic to jednak nie dało. Urzędnicy uznali, że orzeczenie TSUE pozostaje bez wpływu na treść ostatecznej decyzji i nie ma podstaw do jej uchylenia. Wyrok, na który powołują się podatnicy, odnosił się bowiem do ustawodawstwa węgierskiego. Chodziło o przepisy, które przewidywały wprost związanie ustaleniami faktycznymi oraz kwalifikacją prawną dokonaną w postępowaniu prowadzonym przez organy administracyjne względem dostawcy podatnika. Węgierski fiskus uważał, że jest zwolniony z obowiązku przedstawiania dowodów oszustwa w postępowaniu toczonym przeciwko węgierskiemu podatnikowi.

Tymczasem jak wyjaśnili polscy urzędnicy, w naszych regulacjach (w tym wypadku ordynacji podatkowej) brak jest przepisu przewidującego tego rodzaju rozwiązanie. Z tego względu rozważania Trybunału nie mogą zostać wprost przełożone na reguły polskich postępowań podatkowych oraz kontrolnych. Na gruncie polskiej procedury decyzja wydana względem kontrahenta, jak i ewentualne dowody zgromadzone w toku dotyczącego go postępowania nie są wiążące dla organu względem podatnika. Dowody tego rodzaju podlegają regule swobodnej oceny.

To stanowisko zaakceptował WSA. Przypomniał, że wpływ orzeczenia TSUE na decyzję podatkową zachodzi wówczas, gdy oddziałuje ono na nią w sposób na tyle istotny, że wymusza odmienne rozstrzygnięcie sprawy podatkowej od przyjętego w decyzji ostatecznej. Jednak nie każde orzeczenie TSUE stanowi podstawę wznowienia. Jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia WSA Dariusz Skupień, organy zasadnie wskazały na kontekst prawny, w jakim wydawane było powołane przez skarżących orzeczenie TSUE. Ten oceniał gwarancje procesowe podatnika, w tym jego prawo do obrony, na gruncie prawa węgierskiego, W polskiej procedurze brak jest zaś analogicznego związania. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 457/20