Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w polskiej sprawie, bardzo ważnej dla przedsiębiorców współpracujących z kontrahentami z innych państw. Jego zdaniem, jeśli zagraniczna firma ma w Polsce spółkę zależną, nie oznacza to, iż posiada tu stałe miejsce prowadzenia działalności. Nie oznacza także, że polski wykonawca musi opodatkować świadczone dla niej usługi.

Sprawa dotyczy rozliczeń polskiego przedsiębiorcy, który współpracuje z firmą koreańską. Świadczy dla niej usługi montażu płytek. Materiały wydaje mu spółka zależna kontrahenta, jej też dostarcza gotowe płytki.

Czytaj także: Przedsiębiorca często nie wie, że musi płacić VAT za granicą

Przedsiębiorca wystawia faktury firmie koreańskiej, traktując usługi jako nieopodatkowane w Polsce. Zdaniem fiskusa to błąd. Kontrahent ma bowiem stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Chociaż zapewniał, że nie zatrudnia tu pracowników, nie posiada nieruchomości i zaplecza technicznego. Skarbówka uznała, że przedsiębiorca świadczy usługi w Polsce, dlatego powinny być obciążone VAT.

Unijny sąd podkreślił, że usługodawca nie może wywieść istnienia w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności spółki zagranicznej z samego faktu posiadania tu spółki zależnej. Nie jest też zobowiązany do badania stosunków umownych łączących te dwa podmioty. Zaznaczył jednak, że nie można wykluczyć, iż spółka zależna stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności spółki dominującej. Należy to oceniać w kontekście rzeczywistości gospodarczej. Obejmuje to zwłaszcza analizę charakteru usługi, a także umowy, zamówienia i danych usługobiorcy (sygn. C-547/18; Dong Yang Electronics).

– Konkluzja jest korzystna dla przedsiębiorców, spodziewałem się jednak czegoś więcej po tym wyroku. Trybunał nie dał precyzyjnych wskazówek, jak ustalać stałe miejsce prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy współpracujący z zagranicznymi kontrahentami nadal będą się poruszać po polu minowym – komentuje Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.