Obowiązująca od początku 2020 r. zasada, że po sprzedaży nabijanej na kasy fiskalne fakturę można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający jej dokonanie zawiera numer NIP, wywołała już spore zamieszanie wśród podatników.

W sprawie musiał interweniować rzecznik małych i  średnich przedsiębiorców. W związku z licznymi wnioskami przedsiębiorców w czerwcu wystąpił do resortu finansów o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obowiązku podania NIP przed płatnością w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania faktury. Wreszcie doczekał się nie tylko odpowiedzi, ale i zapewnienia, że resort finansów pracuje nad objaśnieniami, które określą zasady: uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł za fakturę uproszczoną oraz ewidencjonowania ich w nowym

JPK_VAT. Z odpowiedzi MF wynika przede wszystkim, że paragon fiskalny do 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykłą. W przypadku takich paragonów nie ma potrzeby, by podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą" fakturą.

Czytaj też: NIP w transakcjach do 450 zł: MF wyjaśnia wątpliwości

Korekta pomyłek

Resort przypomniał jednocześnie, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. kolejny numer nadany w jednej lub więcej serii, który jednoznacznie identyfikuje fakturę. Kolejny numer paragonu fiskalnego jednoznacznie identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Resort odpowiedział też, co zrobić, gdy dojdzie do błędu kupującego lub sprzedającego w umieszczeniu numeru NIP na paragonie fiskalnym. W zależności od charakteru błędu możliwe jest wystawienie noty korygującej do wystawionej do takiego paragonu faktury, ewentualnie paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.

Błąd błędowi nierówny

Za błąd w numerze NIP nabywcy resort uznał oczywistą pomyłkę, m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze. Nie może być on jednak w jego ocenie utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym czy zmianą numeru NIP na innego podatnika. Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z  takim samym błędnym numerem NIP, a następnie do niej powinna być wystawiona nota korygująca z prawidłowym numerem NIP.

Ministerstwo Finansów zastrzegło, że nie można wystawić noty korygującej, gdy na paragonie w ogóle nie było NIP oraz gdy klient podał na paragonie NIP kompletnie błędny czy innego podatnika. Podkreślił też, że nota korygująca wymaga akceptacji.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z odpowiedzi na pismo rzecznika wynika ponadto, że od 1 października do 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie będą mieli obowiązku odrębnego wykazywania w nowym

JPK_VAT wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, wynikających z paragonów uznanych za faktury uproszczone oraz stosownych danych i oznaczeń z nimi związanych. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów dostępna jest na stronie rzecznika.

Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Czasu na przygotowanie się do nowego JPK_VAT było dość dużo, niemniej i tak część przedsiębiorców ucieszyłoby kolejne przesunięcie terminu jego wprowadzenia. Najbliższe miesiące pokażą, czy wyeliminowanie obowiązku składania deklaracji VAT i zastąpienie jej nową strukturą JPK wpłynie korzystnie na rozliczenia VAT przedsiębiorców. Rozbudowany JPK_VAT z pewnością wywoła wiele wątpliwości, tak jak m.in. faktury uproszczone. I cieszy nas zapowiedź wydania przez MF objaśnień. Niemniej dla przedsiębiorców najbardziej pożądane by było, aby resort finansów opublikował je jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji lub przynajmniej przed datą złożenia pierwszego JPK_VAT w nowej wersji.