Tak wynika z czwartkowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczy interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie, w której odmówiła ona potwierdzenia prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących najem lokalów mieszkalnych spółce komandytowo-akcyjnej (nr interpretacji IPPP1/443-778/14-2/JL).

Spółka ta wynajęła od podatnika VAT budynek mieszkalny w celu zakwaterowania w nim swoich pracowników. W ten sposób zapewnia sobie możliwość zatrudniania pracowników nie tylko z najbliższej okolicy, ale również z innych rejonów kraju. Pozwala to na pozyskanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników.

Była zainteresowana najmem większej powierzchni, więc wynajmujący zaplanował wybudowanie kolejnego budynku mieszkalnego, w którym jednak znajdowałyby się też lokale użytkowe.

Zapytał izbę skarbową, czy najem pierwszego budynku jest opodatkowany podstawową stawką VAT, czy przyszły najem drugiego budynku będzie opodatkowany tak samo i czy będzie mógł odliczyć podatek z faktur zakupowych związanych z planowaną budową. Izba potwierdziła opodatkowanie i możliwość odliczenia (nr interpretacji: IPPP3/443-160/14-2/MKw).

Wkrótce z korespondencyjnymi pytaniami do warszawskiej Izby Skarbowej zwróciła się spółka. Zapytała między innymi, czy może odliczyć VAT od najmu.

Izba uznała, że spółce przysługuje prawo do odliczenia tylko w zakresie lokali użytkowych. Odnośnie do odliczenia VAT w części odpowiadającej lokalom mieszkalnym stwierdziła, że najemcy takie prawo nie przysługuje.

Choć w interpretacji wydanej w maju 2014 r. odpowiedziała wynajmującemu, że powinien doliczyć VAT do czynszu najmu, w październiku wyjaśniła spółce, że najem nie jest opodatkowany VAT, więc prawo do odliczenia podatku jej nie przysługuje.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione z tego podatku są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Reprezentujący spółkę doradca podatkowy Konrad Piłat z KNDP twierdził, że w analizowanej sytuacji zwolnienie nie może mieć zastosowania, ponieważ spółka nie ma własnych celów mieszkaniowych. Oznacza to, że używa budynki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Skoro nie można kwestionować poprawności doliczenia do kwoty najmu podatku, to i późniejsze odliczenie tego podatku przez najemcę jest prawidłowe.

Sąd podzielił to stanowisko, stwierdzając, że spółka nie wynajmuje budynków, aby pełniły dla niej funkcję mieszkaniową. Spółka nie ma bowiem takich potrzeb.

Zgodnie z wyrokiem spółka może odliczyć VAT.

Sygnatura akt: III SA/Wa 473/15