NSA: kiedy firma w likwidacji może zapłacić mniej podatku od nieruchomości

Firma, która jest w trakcie likwidacji może zapłacić mniejszy podatek od nieruchomości. Musi jednak wykazać, że całkowicie zaprzestała dotychczasowej aktywności firmowej, a jej działania zmierzają jedynie do zamknięcia biznesu.

Publikacja: 17.05.2024 18:15

NSA: kiedy firma w likwidacji może zapłacić mniej podatku od nieruchomości

Foto: Adobe Stock

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważne orzeczenie w spór o podatek od nieruchomości, które może być bardzo przydatne dla przedsiębiorstw w likwidacji.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zajmowała się produkcją zapałek, ale w listopadzie 2020 r. podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego. Podatniczka tłumaczyła, że już od marca 2021 r. nie prowadzi faktycznej działalności gospodarczej. Ponosi wyłącznie koszty związane z minimalnym zakresem funkcjonowania, ściśle związane z procesem likwidacji.

Działalność a stawka podatku od nieruchomości

Od samorządowego fiskusa chciała potwierdzenia, że w związku z trwającym procesem likwidacji oraz faktycznym zakończeniem prowadzenia działalności ma prawo od 1 marca 2021 r. zmienić sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Grunty, budynki i budowle będące w jej posiadaniu, nie są już bowiem wykorzystywane i nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji nie musi płacić podwyższonych stawek podatku od nieruchomości przewidzianych dla przedsiębiorców, a daniny od budowli uiszczać w ogóle.

Urzędnicy nie chcieli o tym słyszeć. Tłumaczyli, że spółka w likwidacji, do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i ustania jej bytu pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy podatkowej. Spółka nie dała za wygraną i miała rację.

Czytaj więcej

Gminy podnoszą podatek od domów i mieszkań, zanim zrobi to rząd

Najpierw jej skargę uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Co prawda zgodził się z urzędnikami, że proces likwidacji spółki nie powoduje automatycznego uznania, iż nieruchomości w posiadaniu takiego przedsiębiorcy, nie są związane z prowadzeniem działalności.

Jednak zdaniem WSA w spornej sprawie posiadane przez skarżącą nieruchomości przestały być wykorzystywane w jej działalności w skutek likwidacji. Nieruchomości te przestały być funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę i nie mogą być nawet potencjalnie wykorzystane do prowadzenia obecnej bądź przyszłej działalności gospodarczej.

Ostatecznie wygraną spółki przypieczętował NSA. Niemniej podkreślił na wstępie, że w sporze chodzi o interpretację indywidualną, w przypadku, której stan faktyczny podany we wniosku o jej wydanie wiąże organ i nie prowadzi się postępowania dowodowego. To na jego podstawie wydawana jest interpretacja i dopiero, gdyby okazało się, że jest on inny podatnik nie ma ochrony. Spółka wskazała, że nie prowadzi już żadnej działalności związanej z poprzednią jej aktywnością. W związku z likwidacją zajmuje się jedynie na uregulowaniu zobowiązań, zbyciu majątku i doprowadzeniu do wykreśleniu z KRS.

NSA zgodził się, że w przypadku spółki należy odwołać się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 24 lutego 2021 r. (SK 39/19) który odnosi się do tego kiedy samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie przesądza o opodatkowaniu ich podwyższonymi stawkami.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości a przedsiębiorcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

NSA nie miał wątpliwości, że spółka nadal była przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów podatkowych. Ale zakres jej działalności i jej cel powoduje, iż posiadane przez nią nieruchomości nie są i nie mogą być uznane za związane z dotychczasową działalnością.

W opisanej sytuacji likwidacja powoduje, że doszło do całkowitego zaprzestania prowadzenia danego rodzaju działalności, a cel powoduje brak praktycznego i fizycznego wykorzystywania sporych przedmiotów opodatkowania na potrzeby przyszłej i aktualnej działalności gospodarczej spółki. Trwający proces, związany z rozwiązaniem spółki i postępowaniem likwidacyjnym powoduje, że posiadane przez spółkę nieruchomości, budynki i budowle utraciły przymiot związania ich z prowadzoną działalnością czy dalszego chociażby częściowego wykorzystania ich w takiej działalności.

Likwidacja firmy a podatek od nieruchomości

Niemniej NSA zgodził się, że likwidacji spółki nie powoduje automatycznego uznania posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości za nie związane z prowadzeniem działalności. Zauważył bowiem, że nie każdy przedsiębiorca, który jest w procesie likwidacji, zawsze zupełnie zaprzestaje prowadzenie swojej działalności, tak jak miało to miejsce w spornej sprawie.

Dlatego jak podkreślił sąd, jeśli firma w likwidacji nie zaprzestaje zupełnie działalności i nieruchomości są w jakikolwiek sposób wykorzystywane w jej prowadzeniu, to jak najbardziej zastosowanie ma podwyższona stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla przedsiębiorców. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 825/22.

2 procent

to stawka podatku od nieruchomości dla budowli, która jest płacona od jej wartości

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważne orzeczenie w spór o podatek od nieruchomości, które może być bardzo przydatne dla przedsiębiorstw w likwidacji.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zajmowała się produkcją zapałek, ale w listopadzie 2020 r. podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego. Podatniczka tłumaczyła, że już od marca 2021 r. nie prowadzi faktycznej działalności gospodarczej. Ponosi wyłącznie koszty związane z minimalnym zakresem funkcjonowania, ściśle związane z procesem likwidacji.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży