Tag: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

Powiązane

Organizacje

Marek Isański: Czy sędziowie NSA uniewinniliby Tomasza Komendę?

Prawo to stałe i trwałe dążenie do tego aby każdemu oddać to co mu się należy. Dlatego np. Tomasza Komenda został uniewinniony, gdy okazało się, że prawomocny wyrok skazał go za czyn którego nie popełnił. Istotą jest praworządność a nie trwałość prawomocnych orzeczeń. Natomiast, w sądach administracyjnych praktyka orzecznicza jest odwrotna. Wartością nadrzędną jest trwałość ostatecznych decyzji. To sądowe przyzwalanie na okradanie przez państwo własnych obywateli.

Marek Domagalski: Żeby testy nie zakorkowały sądów

Sprawdzanie niezależności sędziów może spowodować, że zwykli ludzie dłużej będą czekać na rozpatrzenie spraw.

Dorota Pudzianowska: Niejawne sądy, jawne naruszenie

Niepubliczne ogłaszanie wyroków narusza konstytucję.

Orzecznictwo w sprawach podatkowych wymaga korekt

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników powinna ich skuteczniej chronić przed złymi przepisami.

Ponad 30 proc. decyzji sądów administracyjnych do kosza

Pomimo pandemii w 2021 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło prawie 18 tys. skarg więcej.

Kontrolowany przedsiębiorca ma swoje prawa

Zgodnie z orzecznictwem NSA sprzeciw można wnieść tylko w czasie trwania kontroli, gdyż tylko wtedy można orzec o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o kontynuowaniu tych czynności.

Konstrukcje prawa cywilnego nierzadko mają istotny wpływ na interpretację podatków

Skupianie się wyłącznie na jednym przepisie może wypaczyć proces stosowania prawa, a tym samym końcowy jego rezultat.

Likwidacja pogotowia socjalnego bez wymaganej opinii będzie nieważna

Organ samorządu, który nie dopełni obowiązku opiniowania projektu uchwały przez związek zawodowy, narusza prawo.

Ulga na złe długi - zamieszanie orzecznicze przy uldze na złe długi

Wydawało się, że po wyroku TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 uzależnienie skorzystania z ulgi na złe długi od terminu, który upłynął od wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność objętą ulgą będzie uznane za niezgodne z prawem UE.