Tag: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

Powiązane

Organizacje

Dyscyplinarki sędziów z SN do NSA. Jest projekt ustawy, która ma odblokować KPO

We wtorek późnym wieczorem do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który ma pozwolić na odblokowanie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.

Przewlekłość nie oznaczała jednocześnie bezczynności

Trudne postępowanie wymaga koncentracji czynności, by możliwie było najszybsze wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Cezary Morawski został odwołany zgodnie z prawem

Uchwała, na podstawie której odwołano dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, zawierała uzasadnioną podstawę.

NSA: Trybunał Konstytucyjny "zainfekowany" bezprawnością

Polski Trybunał Konstytucyjny utracił zdolność do orzekania zgodnego z prawem - uważa Naczelny Sąd Administracyjny. W jego ocenie, TK został "zainfekowany" bezprawnością przez obecność w składzie TK nieprawidłowo powołanych sędziów, tzw. dublerów.

Kiedy świadczenie zastępcze jest kosztem podatkowym?

Aby ustalić czy świadczenie pieniężne zapłacone w miejsce wykonania naprawy gwarancyjnej może stanowić koszt uzyskania przychodów, należy przeanalizować przesłanki wypłaty tego świadczenia oraz podstawę odpowiedzialności spółki.

Smog to nie jest problem obywateli? NSA: nie mają prawa do skargi

Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich ws. programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego. Uznał, że obywatele nie wykazali, że programy naruszają ich interes prawny.

Najnowszy wyrok NSA to przestroga dla udziałowców, którzy są w zarządzie spółek

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest przestrogą dla osób, które nie tylko zarządzają firmą, ale są jednocześnie jej współwłaścicielem.

Ten wyrok to przestroga. Prezes firmy łatwo nie uwolni się od długu spółki

Członkowi zarządu, który jest jednocześnie udziałowcem spółki, jeszcze trudniej wykazać, że nie odpowiada za jej zaległości podatkowe.

Sąd: adwokat nie jest osobą prywatną, adwokatura nie ukryje informacji o nim

Informacje ogólne dotyczące adwokata, odnoszące się do jego wykształcenia, tytułu naukowego, miejsca i formy prowadzonej działalności, ewentualnych postępowań dyscyplinarnych są informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

W spłacie zobowiązań można ulżyć

Jeżeli organ podatkowy uznaje zaistnienie ważnego interesu podatnika, to odmawiając przyznania ulgi, nawet tylko w pewnej części, ma obowiązek prawidłowo uzasadnić decyzję odmowną – orzekł NSA.