Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił spółce prawa do kosztów podatkowych w CIT.

Sprawa dotyczyła holdingu budowlanego. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że zajmuje się m.in. inwestycjami deweloperskimi oraz usługami hotelarskimi. A jej wątpliwości dotyczyły budynku z lokalami niemieszkalnymi na powiązany ze spółką najem krótkoterminowy, świadczony przez nabywcę lub wyspecjalizowanego operatora.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy zapłacili rekordowy CIT

Spółka wyjaśniła, że inwestycja nie została skończona w terminie. Trzeba było aneksować umowy przedwstępne z nabywcami i ich umowy najmu z operatorem. Pokłosiem tego było też trójstronne porozumienie, w którym spółka zobowiązała się do zapłaty odszkodowań nabywcom. Tak chciała nie tylko wynagrodzić im korzyści utracone przez poślizg w inwestycji. Chodziło też o zminimalizowanie ryzyka odstąpienia od umów i żądania kary umownej. Dlatego uważała, że może rozliczyć odszkodowanie w kosztach.

Fiskus na to zgody nie dał. Tłumaczył, że kosztem może być wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony, którego poniesienie warunkuje należyte wykonywanie zobowiązań. Wydatku spółki za taki nie uznał.

Z tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że skarżąca, która by uniknąć wyższych wydatków związanych z odstąpieniem od umowy i żądaniem kary umownej, decyduje się na poniesienie niższych w postaci odszkodowania, ma prawo do kosztu.

Tę progospodarczą wykładnię potwierdził NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Jan Grzęda, działanie spółki pozwoliło zapobiec w ogóle utracie źródła przychodu, a przynajmniej ograniczyć straty. Sporny wydatek wiąże się zatem z jej przychodem. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2145/20