Decydując się na założenie fundacji rodzinnej należy być świadomym tego, że wartość majątku, który uda się jej wygenerować zależeć będzie (choć nie tylko) od tego, jakiego rodzaju działalność będzie ona prowadziła. To znaczy, czy będzie to działalność dozwolona przez ustawę o fundacji rodzinnej, czy też inny rodzaj działalności, nie wskazany w ustawie. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że od rodzaju prowadzonej działalności zależy to, w jaki sposób fundacja będzie opodatkowana. Tym samym, rozważając założenie fundacji rodzinnej potencjalny fundator powinien w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie: czy dozwolony zakres działalności będzie adekwatny do zadań, jakie fundator chciałby, by były realizowane poprzez posiadany przez niego majątek.