Mariusz Miśkiewicz

Ciekawe rozwiązanie prawne do ochrony i pomnażania majątku

Przychody uzyskiwane przez fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej, co do zasady, będą podlegały zwolnieniu. Oznacza to, że bieżąca działalność fundacji nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Czy bycie menedżerem lub specjalistą teraz opłaca się bardziej

To, ile członek kadry zarządzającej otrzyma na rękę, w dalszym ciągu zależy od formy zatrudnienia. Z kolei wysoko wykwalifikowany ekspert zarobi tyle, na ile pozwoli mu wybrana forma opodatkowania.

Czy programy motywacyjne mogą być oparte na warrantach subskrypcyjnych

Praktyka organów jest w dalszym ciągu korzystna dla podatników, ale na wszelki wypadek warto, aby każdy, kto chce skorzystać z preferencji, uzyskał w tej sprawie interpretację.

Niejasne przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych - jak rozliczyć zyski uzyskane zanim spółka stała się podatnikiem CIT

Wszystkie spółki komandytowe są już podatnikami CIT. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dyrektor KIS wydał już wiele interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania zdarzeń związanych z ich funkcjonowaniem.

Co powinni wiedzieć rozwodzący się przedsiębiorcy

Nie ma jasnego stanowiska fiskusa co do tego czy wraz z orzeczeniem końca związku małżeńskiego dochodzi do dostawy towarów, którymi będący przedsiębiorcami mąż lub żona mogli do tej pory samodzielnie zarządzać.

Nieważność miejscowego planu - co z VAT

Czy sprzedaż niezabudowanej działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? A może jest zwolniona? W zdecydowanej większości przypadków zależy to od istnienia oraz przeznaczenia gruntu w akcie prawa miejscowego.

Został niecały miesiąc na rozliczenie CIT za 2019 rok

Spółki mają czas do końca marca, aby przesłać do urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT-8 i wpłacić podatek. Warto pamiętać, że można w tym roku uwzględnić m.in. podatek od własności budynków, ulgę B+R i IP Box.