Znamy szczegóły pakietu kolejnych zmian w VAT, które mają uprościć procedury i ułatwić życie podatnikom. W poniedziałek gotowy projekt tzw. Slim VAT3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Resort finansów zapewnia, że nowelizacja spełnia wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Jedną z najistotniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zwiększenie kwoty limitu, od którego zależy status tzw. małego podatnika w VAT. Od 2023 r. ma wzrosnąć z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Po takim zabiegu więcej podatników będzie mogło korzystać z metody kasowej, tj. rozliczać VAT, dopiero gdy nastąpi płatność od klienta, i składać deklaracje za okresy kwartalne. Może to ograniczyć negatywne skutki coraz częstszych zatorów płatniczych.

Nowelizacja zawiera rozwiązania, które mają zmniejszyć formalności. Zlikwidowany ma zostać m.in. obowiązek uzgadniania prognozy proporcji lub prewspółczynnika i sporządzania protokołu na tę okoliczność przez fiskusa. Uzgodnienie zastąpi zawiadomienie.

Czytaj więcej

Slim VAT 3 to kolejne ułatwienie w rozliczaniu podatku

Diametralnie się zmienią także regulacje dotyczące tzw. sankcji VAT. To pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-935/19, kwestionującego polskie rozwiązania zakładające automatyzm stosowania sankcji. Zasady stosowania sankcji w maksymalnej wysokości zastąpi mechanizm jej miarkowania.

W ustawie znajdą się też wytyczne, co fiskus powinien brać pod uwagę przy jej stosowaniu, m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, ich kwotę, rodzaj czy stopień naruszenia. Przy czym maksymalna kara będzie wymierzana tylko za świadome uczestnictwo podatnika w oszustwie.

Projekt zakłada także bardzo szczegółowe rozwiązania dotyczące konsolidacji wiążących informacji, w tym rezygnację z opłat.

Konsultacje potrwają do 23 sierpnia.

Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia