Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie kolejnego, trzeciego już pakietu Slim VAT, który ma ułatwić rozliczenie podatku. Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT. Limit ten, liczony wraz z kwotą podatku, wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Na zmianach może skorzystać nawet 40 tys. podatników VAT – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Przypomnijmy, że mały podatnik ma prawo wybrać rozliczenie VAT kasowe oraz rozliczenie VAT kwartalne zamiast miesięcznego.

Czytaj więcej

1 października wchodzą w życie podatkowe ułatwienia dla firm: SLIM VAT 2

Sarnowski zapowiada też, że Polska będzie 12. krajem UE, który zrezygnuje z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Obecnie konieczne jest otrzymanie faktury w terminie trzech miesięcy. „Podatek naliczony i należny będą rozliczane w tym samym okresie (w tej samej deklaracji), dlatego VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. Nie będzie miało znaczenia, czy i w którym miesiącu podatnik otrzymał fakturę od unijnego kontrahenta" – ogłosił wiceminister.

Mniej faktur

Inna ze zmian zakłada zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar). Podatnicy będą też mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej, oprócz daty dokonania czy zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, datę otrzymania zapłaty zaliczki. Dotyczy to sytuacji, gdy jest to data określona i różni się od terminu wystawienia faktury.

Pakiet Slim VAT ma także poprawić płynność finansową firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności. Środkami z rachunku VAT będzie można opłacić m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy, opłatę cukrową i opłatę od „małpek".

Z 500 zł do 10 tys. zł wzrośnie limit podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, pozwalający na nieobliczanie proporcji odliczenia VAT przekraczającej 98 proc.

Ministerstwo proponuje też obniżenie sankcji przewidzianych w art. 112b ust. 2 i ust. 2a ustawy o VAT z 20 do 10 proc. i z 15 do 5 proc. Chodzi o korektę deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości.

Dobry kierunek zmian

Eksperci oceniają zapowiedzi pozytywnie. Jak wskazuje dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pakiet Slim VAT 3 to kolejny po Slim VAT 1 i 2 zbiór przepisów, który zmierza w pożądanym przez przedsiębiorców kierunku.

– Pozytywnie należy ocenić takie zmiany, jak m.in. rezygnacja z posiadania faktury jako warunku odliczenia VAT od WNT. Już dzisiaj posiadanie faktury nie jest warunkiem odliczenia np. importu usług. Nie istnieją argumenty, aby z WNT było inaczej, a dotychczas obowiązujące obostrzenia wymuszają tylko biurokratyczne i nieuzasadnione korekty, jeżeli faktura dokumentująca WNT wpłynie np. sześć miesięcy po dostawie – mówi mec. Matarewicz.

Pozytywnie ocenia także odejście od obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli dostawa czy usługa zostanie wykonana w tym samym miesiącu, co otrzymana płatność czy zaliczka.

– Nadregulacją jest obowiązek wystawiania dwóch lub więcej faktur w takich okolicznościach – mówi mec. Matarewicz.

Ministerstwo Finansów ogłosiło otwarte dla wszystkich prekonsultacje zmian. Uwagi i opinie można zgłaszać do 14 lutego.

Etap legislacyjny: prekonsultacje

Joanna Rudzka doradca podatkowy

Proponowane założenia zmian upraszczających VAT oceniam pozytywnie. Na pewno urealnione progi dotyczące współczynnika VAT (do 10 tys. zł) oraz małego podatnika (do 2 mln euro). Bardzo łatwo zwłaszcza przekroczyć limit 500 zł podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu (wynikający z zastosowania proporcji 98 proc., a pozwalający uznać, że proporcja wynosi 100 proc.), co widzimy obecnie, licząc współczynniki ostateczne za 2021 r. Obowiązek kalkulacji proporcji VAT zostanie zdjęty z wielu podatników wykazujących tzw. sprzedaż mieszaną, i to już za 2022 r. Cieszy też dostosowanie przepisów o WNT do orzecznictwa TSUE – podatek naliczony i należny rozliczać będziemy już bez wątpliwości w tym samym okresie – oraz obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (do 10 i 5 proc.), co ma być też stosowane do prowadzonych już postępowań.