Nowy rok przyniósł członkom zarządu z powołania 9-proc. składkę zdrowotną. Na dodatek okazuje się, że ZUS surowo interpretuje nowe przepisy.

Spójrzmy na sprawę rozpatrywaną przez oddział w Gdańsku. We wniosku o interpretację poinformowano, że członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce na podstawie powołania. Otrzymuje wynagrodzenie ustalone w uchwale wspólników. Przysługuje mu też prawo do zwrotu kosztów podróży do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Czytaj więcej

Polski Ład a składka zdrowotna od sprzedanych towarów objętych remanentem

Otrzymywane przez członka zarządu kwoty są przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mówi art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Zwrot kosztów podróży jest jednak zwolniony z podatku (do wysokości określonych limitów).

Spółka twierdzi, że członek zarządu nie powinien być też obciążony składką zdrowotną. Podkreśla, że zwrot kosztów podróży nie jest wynagrodzeniem. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi natomiast, że składką objęte są osoby pełniące funkcję na mocy aktu powołania, a podstawą jej wymiaru jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

ZUS był jednak innego zdania. Podkreślił, że wyrażenie „wynagrodzenie” należy rozumieć szeroko. Czyli jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

– Wypłacane na podstawie uchwały wspólników wynagrodzenie oraz należności z tytułu podróży stanowią przychód członka zarządu z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Stanowią też podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – uznał ZUS.

W interpretacji przypomniano także, że składkę oblicza, potrąca i odprowadza spółka. Ona też zgłasza członków zarządu do ZUS.

Przypomnijmy, że składkę zdrowotną dla członków zarządu z powołania wprowadził Polski Ład. Będzie to pełniejsza realizacja zasady solidaryzmu społecznego – napisano w jego uzasadnieniu.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Składki zdrowotnej nie odliczymy już, także zgodnie z Polskim Ładem, od podatku.

Numer interpretacji: DI/100000/43/118/2022