- Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji i obrotu towarami. Jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności firma wewnątrzwspólnotowo nabywa towary. Kupuje (np. z Niemiec) olej napędowy (CN 27101943), z którego na terenie Polski zostaje wyprodukowany olej formowy (CN 27101991), który tym samym zmienia swoje właściwości. Wyprodukowany towar zostanie sprzedany i wyprowadzony przed upływem pięciu dni od przyjęcia poza granice kraju – do kraju członkowskiego UE. Czy zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o VAT firma musi odprowadzić VAT w ciągu pięciu dni? – pyta czytelniczka.

Od 1 sierpnia 2016 r. do ustawy o VAT zostały dodane przepisy art. 103 ust. 5a–5c. Określają one szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne – wymaga uzyskania koncesji. W zakresie, w jakim mają zastosowanie te przepisy, konieczna jest zapłata VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw przed złożeniem deklaracji VAT, w której te wewnątrzwspólnotowe nabycia paliw silnikowych są wykazywane, w terminach określonych w art. 103 ust. 5a pkt 1–3 oraz art. 103 ust. 5b ustawy o VAT.

Przepisy te – zważywszy na to, że olej napędowy należy do paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie oraz, co do zasady, obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne – mają zastosowanie również w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli ich nabycia stanowią dla firmy wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Stosowania tych przepisów nie wyłącza w takim przypadku okoliczność, że z nabywanego oleju napędowego jest produkowany olej formowy, który zostaje sprzedany i wyprowadzony do innego państwa członkowskiego przed upływem pięciu dni. Zgodnie z art. 103 ust. 5a i 5b ustawy o VAT podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego oleju napędowego powinien więc być zapłacony w jednym ze wskazanych powyżej terminów.

—Tomasz Krywan, doradca podatkowy