Obowiązujące od 1 stycznia przepisy z pakietu Slim VAT wydłużyły terminy rozliczenia podatku naliczonego o miesiąc.

O zasady odliczenia podatku zapytał jeden z czytelników. Przy wypełnianiu grudniowej ewidencji przeoczył jedną fakturę, konkretnie na paliwo do firmowego samochodu. Wysłał już Jednolity Plik Kontrolny z ewidencją (i deklaracją) do skarbówki. Fakturę chce rozliczyć w styczniu. Czy może to zrobić?

Czytaj także: SLIM VAT: W przepisach o VAT pojawi się jeszcze jedna klauzula obejścia prawa

Przypomnijmy, że zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury (art. 86 ust. 10b pkt 1). Czyli w opisanej sytuacji w grudniu. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się metodą kasową, odlicza VAT wtedy, kiedy opłacił fakturę (art. 86 ust. 10e).

Przepisy przewidują jednak możliwość późniejszego odliczenia. Stanowi o tym art. 86 ust. 11.

– Przedsiębiorca może ująć fakturę w ewidencji także w trzech kolejnych miesiącach. Do końca 2020 r. były to dwa miesiące, ale pakiet Slim VAT wydłużył ten termin. Jeśli rozlicza się kwartalnie, na odliczenie ma kolejne dwa kwartały. Tak więc czytelnik nie musi korygować ewidencji grudniowej, może wykazać fakturę w styczniu – tłumaczy Jan Czerwiński, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów w projekcie objaśnień do pakietu Slim VAT. Czytamy w nim, że u przedsiębiorcy rozliczającego się miesięcznie czas na odliczenie to obecnie cztery miesiące. Jest to miesiąc, w którym nabył prawo do odliczenia, oraz trzy kolejne. U rozliczających się kwartalnie termin odliczenia pozostał bez zmian. Mają na nie w sumie trzy kwartały – ten, w którym nabyli prawo do odliczenia, oraz dwa kolejne.

Pod jaką datą wpisać fakturę z grudnia w styczniowym Jednolitym Pliku Kontrolnym? – pyta jeszcze czytelnik. – Tę kwestię reguluje § 11 ust. 4 pkt 4 i 5 rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji. Wynika z niego, że przedsiębiorca wpisuje datę wystawienia i otrzymania faktury, czyli grudniowe. Nie ma znaczenia, że Jednolity Plik Kontrolny jest za styczeń – wyjaśnia Jan Czerwiński.