Ministerstwo Finansów wyjaśniło na portalu podatki.gov.pl, jak mogą uniknąć CIT nowe spółki jawne, których udziałowcami są podmioty inne niż osoby fizyczne. Ubiegłoroczna nowela do ustawy o CIT nałożyła ten podatek na takie właśnie spółki, chyba że przed rozpoczęciem roku obrotowego albo do 31 stycznia 2021 r. złożą informację fiskusowi o składzie wspólników. Przepisy przejściowe w ogóle nie dały takiej możliwości spółkom jawnym zakładanym po 31 stycznia.

Zdaniem MF „sam akt wpisania spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego nie rozpoczyna jej roku obrotowego". Wyjaśniło, że według ustawy o rachunkowości nowo powstała jednostka obowiązana jest otworzyć księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Informację o wspólnikach należy zatem złożyć między rejestracją w KRS a faktycznym rozpoczęciem działalności.