Od 1 lutego, wraz z wejściem w życie noweli do ustawy o akcyzie, działa nowy rejestr dla wszystkich firm zobowiązanych do płacenia tego podatku. I chociaż są one już zarejestrowane w urzędach skarbowych, powinny się ponownie zarejestrować w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Mają na to czas do 30 czerwca.

Nowe przepisy, służące silniejszemu nadzorowi nad obrotem wyrobami akcyzowymi, rozszerzyły obowiązki rejestracyjne także na podmioty nieprowadzące biznesu.

Czytaj także: Ulga w podatku akcyzowym na niesprzedane piwo

Do CRPA będą musiały się zgłosić także podmioty zużywające albo zamierzające zużywać niektóre wyroby ze względu na swoje przeznaczenie zwolnione z akcyzy. Chodzi tu np. o paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe czy gaz LPG.

Dotyczy to także pośredników w obrocie gazem i węglem. Z obowiązku rejestracji wyłączono jednak podmioty wykorzystujące w swojej działalności m.in. oleje opałowe.

Proces rejestracyjny będzie się odbywał przy użyciu internetowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Organem właściwym w sprawach związanych z rejestracją i jej aktualizacjami został dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Podstawa prawna: nowela z 10 grudnia 2020 r. do ustawy o podatku akcyzowym (DzU z 2021 r., poz. 72)