Od 2017 roku koniec z papierowymi deklaracjami VAT

Począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc lub kwartał 2017 r. większość deklaracji dla podatku od towarów i usług trzeba przekazywać elektronicznie. Dotyczy to również informacji podsumowujących i ich korekt, także w obrocie krajowym. Z obowiązku tego do końca roku są wyłączeni podatnicy spełniający łącznie ustalone warunki pozwalające na dalsze przekazywanie papierowych deklaracji.

Publikacja: 19.01.2017 06:00

Składając deklarację za grudzień lub za IV kwartał 2016 r. podatnicy mogą stosować dotychczasowe zas

Składając deklarację za grudzień lub za IV kwartał 2016 r. podatnicy mogą stosować dotychczasowe zasady.

Foto: 123RF

Wśród wielu zmian, z którymi w związku nowelizacją przepisów ustawy o VAT muszą zapoznać się przedsiębiorcy, warto zwrócić uwagę na obowiązującą od 1 stycznia br. zasadę przekazywania deklaracji rozliczeniowych w formie przekazu elektronicznego. Zasada ta dotyczy także drobnych podatników, którzy swoją aktywność gospodarczą prowadzą w formie jednoosobowej.

I tak, stosownie do art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, wskazane tym przepisem deklaracje podatkowe (m.in. VAT-7 i VAT-7K) składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podobny obowiązek został nałożony na podatników sporządzających informacje podsumowujące i ich korekty (VAT-UE i VAT-UEK), a także informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27).

Z przepisów przejściowych ustawy z 1 grudnia 2016 r. nowelizującej przepisy ustawy o VAT wynika przy tym, że e-deklaracje stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. Oznacza to więc, że składając deklarację rozliczeniową za grudzień lub za IV kwartał 2016 r. podatnicy mogą stosować dotychczasowe zasady, pomimo iż faktycznie deklaracje te przekazywane są organom podatkowym już w roku 2017.

Z wprowadzonego obowiązku przekazywania deklaracji VAT w formie elektronicznej, w okresie do 31 grudnia 2017 r., zostali jednak wyłączeni podatnicy, którzy nie są:

- obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,

- dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT podatnikiem jest nabywca (np. w odniesieniu do opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę),

- zobowiązani zgodnie z regulacjami ustaw o PIT i o CIT do składania deklaracji, zeznań oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

O ile pierwsze z dwóch wskazanych warunków nie wymagają szerszego przybliżenia, ponieważ wynikają wprost z regulacji ustawy o VAT, o tyle konieczne wydaje się wskazanie na te przesłanki, które według regulacji ustaw o podatkach dochodowych pozwalają na wyłączenie podatnika z obowiązku przekazywania deklaracji w formie elektronicznej.

Mianowicie, zgodnie z ustawą o PIT, zasadą jest przekazywanie w formie elektronicznej informacji i zeznań podatkowych sporządzanych przez płatnika podatku dochodowego. Możliwość składania tych dokumentów w formie papierowej została jednak zachowana dla płatników, którzy sporządzają wskazane w art. 45ba ustawy o PIT informacje podatkowe lub zeznania roczne za dany rok dla nie więcej niż pięciu pracowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy druki takie składa urzędowi skarbowemu za przedsiębiorcę biuro rachunkowe.

Z kolei według ustawy o CIT, konieczne jest przekazanie w formie elektronicznej zeznania rocznego podatnika (art. 27 ust. 1c). Przy czym także tutaj zachowana została możliwość składania zeznania rocznego w formie tradycyjnej (art. 27a ustawy o CIT) dla tych podatników, którzy korzystają za zwolnienia z tego obowiązku na podstawie art. 45ba ustawy o PIT. Stąd, np. przedsiębiorca, który obowiązany jest do przekazania w formie elektronicznej informacji PIT-11 za swoich pracowników, również w roku 2017 obowiązany będzie do przekazywania deklaracji VAT w tej elektronicznej postaci. Ci przedsiębiorcy, którzy mieszczą się w wąskiej grupie podatników spełniających warunki umożliwiające im składanie jeszcze do 31 grudnia 2017 r. deklaracji VAT w postaci pisemnej, muszą wdrożyć elektroniczny system przekazywania deklaracji VAT w roku 2018.

Autor jest doradcą podatkowym

Wśród wielu zmian, z którymi w związku nowelizacją przepisów ustawy o VAT muszą zapoznać się przedsiębiorcy, warto zwrócić uwagę na obowiązującą od 1 stycznia br. zasadę przekazywania deklaracji rozliczeniowych w formie przekazu elektronicznego. Zasada ta dotyczy także drobnych podatników, którzy swoją aktywność gospodarczą prowadzą w formie jednoosobowej.

I tak, stosownie do art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, wskazane tym przepisem deklaracje podatkowe (m.in. VAT-7 i VAT-7K) składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podobny obowiązek został nałożony na podatników sporządzających informacje podsumowujące i ich korekty (VAT-UE i VAT-UEK), a także informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą