Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się w czwartek sprawą polskiej spółki, która przekazała fiskusowi nieruchomość na pokrycie zaległości podatkowych (sygn. C 36/16). Unijny sąd potwierdził, że taka transakcja nie jest klasyczną sprzedażą. Nie oznacza to jednak, że nie będzie obciążona VAT.

Spółka zobowiązana była do zapłaty zaległości podatkowych. Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (patrz ramka) zaproponowała gminie zamiast pieniędzy przeniesienie własności nieruchomości. Wniosek został zaakceptowany.

Czy jest to odpłatna dostawa towarów

Następnie spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. Zapytała, czy transakcja z gminą podlega VAT. Twierdziła, że nie, powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Fiskus był jednak innego zdania. Podkreślił, że przeniesienie własności nieruchomości powoduje, iż gmina dysponuje wszystkimi uprawnieniami właściciela. Transakcja stanowi więc odpłatną dostawę towarów, co do zasady podlegającą opodatkowaniu VAT.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację spółce. A następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Unijny sąd podkreślił, że z odpłatną dostawą towarów mamy do czynienia wtedy, gdy między dostawcą a odbiorcą następuje wymiana wzajemnych świadczeń. Tak nie jest w opisanej sytuacji, gdyż uiszczenie podatku – także w formie przeniesienia własności nieruchomości – nie rodzi zobowiązania ze strony władzy publicznej do jakiegokolwiek świadczenia. Taka transakcja nie jest więc opodatkowaną odpłatną dostawą towarów.

– Trybunał dodał jednak, że jeśli spółka przy nabyciu nieruchomości odliczyła VAT, przeniesienie jej własności na rzecz gminy może być opodatkowane jako nieodpłatne przekazanie towarów – mówi Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand. – Tak wynika z art. 16 dyrektywy. Przepis ten mówi o wykorzystaniu towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do innych celów niż prowadzona przez nie działalność. Polskim odpowiednikiem jest art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Ważne, czy odliczyliśmy

– Wychodzi więc na to, że przeniesienie własności majątku firmy na pokrycie zaległości podatkowych nie jest klasyczną sprzedażą, która jest opodatkowana jako odpłatna dostawa towarów. Może być jednak obciążone VAT jako nieodpłatne przekazanie majątku, oczywiście tylko wtedy, gdy przy jego nabyciu odliczyliśmy podatek naliczony – tłumaczy Roman Namysłowski.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Zapłata w towarze

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa (lub gminy, powiatu, województwa) to jeden ze sposobów na uregulowanie zobowiązania podatkowego. Mówiąc prościej, jeśli mamy dług wobec fiskusa, możemy go zapłacić „w towarze". Trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i podpisać umowę. O szczegółach całej operacji mówi art. 66 ordynacji podatkowej. Za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. Jeżeli nie pokrywają kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozlicza się je proporcjonalnie.

Zobowiązania wobec fiskusa wygasają przede wszystkim wskutek zapłaty, ale także m.in. potrącenia, zaliczenia nadpłaty, umorzenia zaległości, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, przedawnienia.