Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym JPK, które ma rozwiązać wątpliwości interpretacyjne. Chodzi o kwestie, które sprawiają przedsiębiorcom najwięcej problemów.

Jedna ze zmian dotyczy zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł (uznawanych za faktury uproszczone) bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Zbiorczo, pod pewnymi warunkami, mają też być wykazywane m.in. faktury za przejazd autostradą płatną w formie biletu jednorazowego.

Czytaj też: Nowy JPK: jak księgować paragon na niewielką kwotę

Zgodnie z projektem oznaczenie „MPP" ma dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Przedsiębiorcy będą oznaczać w ten sposób nie tylko transakcje objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też w przypadkach, kiedy mechanizm jest stosowany dobrowolnie.

Oznaczenie „TP" będzie stosowane do dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza limit 15 000 zł.

Szereg zmian dotyczy też kodów GTU (grupowanie towarów i usług). Doprecyzowano m.in., że oznaczenie GTU_09 ma dotyczyć produktów leczniczych i wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. GTU_10 ma dotyczyć nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności. Przepisy dotyczące GTU mają się odnosić do nomenklatury scalonej (CN 2020) lub do klasyfikacji PKWiU 2015.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Etap legislacyjny: opiniowanie