Przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia na utrzymanie firmy, mają często problem z jego rozliczeniem. Skarbówka rozstrzygnęła w najnowszej interpretacji, że grant jest zwolniony z podatku. Powstają wątpliwości, czy sfinansowane nim wydatki można uznać za koszt podatkowy.

Przysługuje zwolnienie

Takie pytanie zadała fiskusowi podatniczka, która w listopadzie 2020 r. otrzymała 52 tys. zł dofinansowania z urzędu pracy, pochodzącego z funduszy europejskich. Warunkiem było wykazanie spadku przychodów w danym okresie. Podatniczka nie musi zwracać tej kwoty, ponieważ przez trzy miesiące utrzymała działalność gospodarczą oraz zatrudnienie.

Czytaj także: Koronawirus. Firma odliczy koszty epidemii

Wnioskodawczyni wskazała, że nie realizowała żadnego bezpośredniego celu z programu finansowego. Przeznaczyła grant na wypłaty dla pracowników, zapłatę składek ZUS i podatków oraz zakup towarów.

Kobieta chciała skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że otrzymane przez nią środki stanowiące bezzwrotny grant są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT, a nie pkt 46. „Wydatki sfinansowane tym przychodem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów" – stwierdził dyrektor KIS.

Jaka jest różnica? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona ze środków europejskich, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Co ważne, wydatki sfinansowane tym przychodem zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.

Problem z rozliczeniem

Kobieta nie może skorzystać z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Wprawdzie otrzymała bezzwrotną pomoc ze środków UE, ale nie spełnia jednego z warunków. Sama wskazała bowiem, że nie osiągała bezpośredniego celu z programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

Jak mówi Paweł Lewandowski, doradca biznesowy, dotacje otrzymane w związku z działalnością gospodarczą stanowią co do zasady przychód z tej działalności. Wiele zależy jednak od tego, która instytucja i z jakich projektów ich udziela.

– Przedsiębiorcy, którzy przystępują do rozliczenia dotacji otrzymanych w związku z pandemią, mają wiele problemów z ich klasyfikowaniem. Rozwiązaniem byłoby wydanie wytycznych przez organy podatkowe – mówi ekspert. – Powstaje też pytanie, jak rozumieć osiąganie bezpośredniego celu z programu finansowego – dodaje.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nr interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 896.2020.3.HD

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Łukasz Czekański, doradca podatkowy, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Uważam, że zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT zależy od precyzyjnego ustalenia, czy podatniczka rzeczywiście bezpośrednio nie osiągała celu programu finansowanego z otrzymanego grantu (w przypadku wsparcia udzielonego w związku z Covid-19 taka analiza wydaje się szczególnie istotna) – brakuje tutaj szczegółowych informacji. Wydając interpretację, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej opierał się na informacji przekazanej we wniosku, stąd jego stanowisko nie mogło być inne. Natomiast mogą istnieć pewne wątpliwości, czy w takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie wskazanego przez niego zwolnienia, przede wszystkim ze względu na to, czy podatniczka może być uznana za uczestnika projektu.