W czasie pandemii przedsiębiorcy mogą odliczyć wszystkie wydatki, które pomagają uniknąć zarażenia wirusem wśród załogi. Fiskus zgadza się też, że jeśli już dojdzie do zachorowania, pracodawca może wrzucić w koszty sprzęt, który pomaga wyzdrowieć.

Taką odpowiedź otrzymała spółka produkująca sprzęt elektroinstalacyjny, która zatrudnia ponad 500 osób. Większość pracuje w dużej hali produkcyjnej, co oznacza duże ryzyko zarażenia. Spółka podejmuje więc różne środki zaradcze, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe czy środki do dezynfekcji rąk. Dysponuje również termometrami.

Czytaj także:

Koronawirus: czy przedsiębiorca odliczy wydatki na maseczki dla klientów?

Spółka kupiła też dwa koncentratory tlenu oraz dwa pulsoksymetry w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu ewentualnej choroby wśród pracowników i ich rodzin, także w ich domach. Sprzęt ten pozwala zapobiegać powikłaniom covidowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że poniesione wydatki można wrzucić w koszty. W czasie epidemii niezwykle istotna jest bowiem ochrona zdrowia pracowników. Odliczeniu podlegają zarówno wydatki prewencyjne (np. zakup środków ochrony osobistej), jak i ponoszone, gdy doszło już do zakażenia pracowników.

„Zakupione urządzenia są pomocne w monitorowaniu i zwalczaniu skutków choroby, a co za tym idzie, szybszym powrocie pracowników do zdrowia. Ponadto działanie pracodawcy, który ma na uwadze zdrowie pracowników, motywuje ich do pracy i przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku wśród załogi, co wpływa na większe zaangażowanie i wzrost wydajności pracy" – argumentuje dyrektor KIS.

Fiskus zgadza się, że w kosztach podatkowych można rozliczyć testy na Covid-19 dla pracowników. Co ważne, dotyczy to również osób współpracujących z firmą na umowach zlecenia, umowach o dzieło czy tzw. samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kosztem uzyskania przychodu mogą być też wydatki, które mają nie dopuścić do transmisji wirusa wśród załogi. Przykładem może być zwrot opłat za dojazd do pracy taksówką lub za miejsce parkingowe w przypadku dojazdu własnym samochodem. Dzięki temu pracownik unika zakażenia.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przedsiębiorca odliczy też wydatki poniesione w związku z organizację pracy zdalnej. Przykładem jest zakup składników majątku firmowego, takich jak komputery czy drukarki, przekazanych pracownikom do wykonywania pracy zdalnej.

Nr interpretacji: 0111-KDIB1-3. 4010.584.2020.2.IM