Ambasador Sharon S. N. Wu: Prawa mieszkańców Tajwanu są lekceważone przez WHO

List Sharon S. N. Wu, Szefowej Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce w sprawie włączenia Tajwanu do Światowego Zgromadzenia Zdrowia oraz do wszystkich posiedzeń, działań i mechanizmów WHO, szczególnie tych związanych z porozumieniem WHO dotyczącym pandemii.

Publikacja: 16.05.2024 04:30

Ambasador Sharon S. N. Wu: Prawa mieszkańców Tajwanu są lekceważone przez WHO

Foto: Adobe Stock

Wzywamy Światową Organizację Zdrowia (WHO) do poparcia włączenia Tajwanu w nadzorowanie ochrony zdrowia na świecie. Tajwan niezmiennie angażuje się w uczestnictwo zgodnie z zasadami profesjonalizmu, pragmatyzmu i partycypacji. Tajwan pragnie współpracować z WHO, aby zaradzić lukom geograficznym w globalnym bezpieczeństwie zdrowotnym i stworzyć kompleksowe globalne ramy ochrony zdrowia.

Czytaj więcej

Tajwan apeluje o poparcie dla swojego udziału w Światowej Organizacji Zdrowia

Rada Światowej Organizacji Zdrowia ds. Ekonomiki Zdrowia dla Wszystkich stwierdziła, że co najmniej 140 krajów uznaje w swoich konstytucjach ochronę zdrowia za podstawowe prawo każdego człowieka. Mimo to wiele krajów nie przyjęło i nie wdrożyło przepisów zapewniających swoim obywatelom dostęp do usług opieki zdrowotnej. Tajwan ciężko pracował, aby zapewnić powszechną opiekę zdrowotną na swoim terytorium i przez ostatnie dziesięciolecia konsekwentnie poprawiał jakość opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami WHO. Skutecznie zintegrował i rozdzielał zasoby opieki społecznej w celu poprawy podstawowej profilaktyki zdrowotnej i zdrowia jamy ustnej dla wszystkich, wdrożenia programów zdrowia psychicznego i wzmocnienia sieci bezpieczeństwa socjalnego. Tajwan wdrożył sprawny i odporny system opieki zdrowotnej, który jest w stanie zwalczać zarówno choroby zakaźne, jak i niezakaźne. Pracujemy nad poprawą ochrony zdrowia wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia. Ponadto Tajwan stara się dzielić swoim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej, aby pomóc społeczności międzynarodowej w zagwarantowaniu ochrony zdrowia dla wszystkich.

Tajwan zapewnił pomoc humanitarną po katastrofach na Filipinach, w Japonii, na Hawajach, w Turcji i Indonezji

Tematem Światowego Dnia Zdrowia w 2024 r. jest „Moje zdrowie, moje prawo”. Jest to sposób na zapewnienie każdej osobie, gdziekolwiek się znajduje, dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także możliwości korzystania z bezpiecznej wody pitnej, cieszenia się czystym powietrzem, zdrową żywnością, dobrej jakości warunkami mieszkaniowymi, godnymi warunkami pracy i środowiskowymi oraz wolnością od dyskryminacji.

Poprzez partnerstwo publiczno-prywatne Tajwan wnosi wkład w globalne wysiłki na rzecz realizacji prawa do zdrowia we współpracy z krajami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi. Tajwan pracował nad poprawą opieki medycznej w małych krajach wyspiarskich na południowym Pacyfiku, zapewnił lepsze wyżywienie kobietom i dzieciom dotkniętym trzęsieniem ziemi na Haiti, zapewnił wsparcie psychologiczne ukraińskim uchodźcom, przede wszystkim kobietom i dzieciom w Rumunii, a także pracownikom organizacji humanitarnych; pracował nad zwiększeniem zdolności przystosowywania się do zmian klimatu na Karaibach; oraz lepszego dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny w placówkach opieki zdrowotnej w Kenii. Ponadto Tajwan zapewnił pomoc humanitarną w ramach działań związanych ze wsparciem i odbudową po katastrofach, które pomogły ludziom przetrwać katastrofy na Filipinach, w Japonii, na Hawajach, w Turcji i Indonezji.

Czytaj więcej

Tajwan poza ONZ. Dlaczego to problem dla Polski?

Dlaczego Tajwan powinien zostać włączony do Światowego Zgromadzenia Zdrowia

Tajwan wierzy, że zdrowie jest prawem każdego człowieka. Jednak prawa 23 milionów mieszkańców Tajwanu są lekceważone przez WHO ze względów politycznych. Tajwan pozostaje niezłomnym partnerem w obronie prawa wszystkich ludzi do zdrowia na całym świecie. Wzywamy Światową Organizację Zdrowia i wszystkie właściwe strony do uznania znaczącego wkładu Tajwanu w globalne zdrowie publiczne i prawo człowieka do zdrowia. Ważne jest, aby WHO przyjęła bardziej otwarte podejście i wykazała się elastycznością, przestrzegając zasad profesjonalizmu i integracji. Ze względów pragmatycznych Tajwan powinien zostać włączony do Światowego Zgromadzenia Zdrowia oraz do wszystkich posiedzeń, działań i mechanizmów WHO, szczególnie tych związanych z porozumieniem WHO dotyczącym pandemii. Wzmocniłoby to pozycję Tajwanu we współpracy z partnerami na całym świecie w celu przestrzegania podstawowego prawa człowieka do zdrowia określonego w Konstytucji WHO oraz wizji niepozostawiania nikogo w tyle zawartej w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ambasador Sharon S. N. Wu

Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce

Wzywamy Światową Organizację Zdrowia (WHO) do poparcia włączenia Tajwanu w nadzorowanie ochrony zdrowia na świecie. Tajwan niezmiennie angażuje się w uczestnictwo zgodnie z zasadami profesjonalizmu, pragmatyzmu i partycypacji. Tajwan pragnie współpracować z WHO, aby zaradzić lukom geograficznym w globalnym bezpieczeństwie zdrowotnym i stworzyć kompleksowe globalne ramy ochrony zdrowia.

Rada Światowej Organizacji Zdrowia ds. Ekonomiki Zdrowia dla Wszystkich stwierdziła, że co najmniej 140 krajów uznaje w swoich konstytucjach ochronę zdrowia za podstawowe prawo każdego człowieka. Mimo to wiele krajów nie przyjęło i nie wdrożyło przepisów zapewniających swoim obywatelom dostęp do usług opieki zdrowotnej. Tajwan ciężko pracował, aby zapewnić powszechną opiekę zdrowotną na swoim terytorium i przez ostatnie dziesięciolecia konsekwentnie poprawiał jakość opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami WHO. Skutecznie zintegrował i rozdzielał zasoby opieki społecznej w celu poprawy podstawowej profilaktyki zdrowotnej i zdrowia jamy ustnej dla wszystkich, wdrożenia programów zdrowia psychicznego i wzmocnienia sieci bezpieczeństwa socjalnego. Tajwan wdrożył sprawny i odporny system opieki zdrowotnej, który jest w stanie zwalczać zarówno choroby zakaźne, jak i niezakaźne. Pracujemy nad poprawą ochrony zdrowia wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia. Ponadto Tajwan stara się dzielić swoim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej, aby pomóc społeczności międzynarodowej w zagwarantowaniu ochrony zdrowia dla wszystkich.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk – panom już dziękujemy
Opinie polityczno - społeczne
Adam Lipowski: NATO wspiera Ukrainę na tyle, by nie przegrała wojny, ale i nie wygrała z Rosją
Opinie polityczno - społeczne
Tomasz Grzegorz Grosse: Polska nie powinna delegować swej obrony do mało wiarygodnego partnera – Niemiec
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Koszmar Ameryki, czyli Putin staje się lennikiem Chin
Opinie polityczno - społeczne
Bogusław Chrabota: Czy Rafał Trzaskowski walczy z krzyżem?