Wydatki na obronę Ojczyzny są podatkowym kosztem firmy

Przedsiębiorstwo, które wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny, może zaliczyć związane z tym wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

Publikacja: 17.05.2024 17:03

Wydatki na obronę Ojczyzny są podatkowym kosztem firmy

Foto: Adobe Stock

Jeśli państwo wymaga od firm nakładów na bezpieczeństwo, fiskus nie powinien odmawiać im korzyści podatkowych. I nie odmawia, co pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny

Wystąpiło o nią przedsiębiorstwo, które zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny zostało uznane za jednostkę przewidzianą do militaryzacji. Oznacza to, że musi wypełniać zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa wynikające z ustawy, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, takie jak przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych na wypadek mobilizacji.

W związku z tym ponosi różne wydatki. Przede wszystkim na dojazdy, powroty oraz rekompensaty za utracone zarobki osób objętych przydziałem mobilizacyjnym. Opłaca też szkolenia z zakresu obronności.

Budowa poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie

Czy te wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorstwo twierdzi, że tak. Podkreśla, że wykonuje obowiązki nałożone ustawą o obronie Ojczyzny. W ten sposób realizuje interes społeczny przejawiający się w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Przyczynia się też do rozwijania poczucia przynależności państwowej i budowania powszechnej gotowości do obrony terytorium kraju. „Wsparcie działań w zakresie militaryzacji wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa jako podmiotu dbającego o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Te działania niewątpliwie wpływają na budowę wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorcy i przekładają się ogólnie na prowadzoną działalność” – argumentuje firma.

Fiskus zgadza się na rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

Co na to fiskus? Zgodził się na rozliczenie kosztów. „Jeśli ustawodawca wymaga ponoszenia określonych wydatków dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności kraju oraz ich finansowania ze środków własnych podatnika, wydatki takie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu faktycznego dochodu tego podatnika” – czytamy w interpretacji. Przedsiębiorstwo może więc zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na dojazdy, powroty oraz rekompensaty poniesione na rzecz osób objętych przydziałem organizacyjno-mobilizacyjnym (zarówno swoich pracowników, jak i innych).

- Interpretacja potwierdza, że kosztem uzyskania przychodu mogą być nie tylko wydatki ściśle z nim związane. Firma może rozliczyć także inne, zwłaszcza mające na celu wypełnienie ustawowych obowiązków. W tej sprawie są to obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny – mówi Kamil Wielewicki, doradca podatkowy, wiceprezes kancelarii Mentzen.

Zwraca też uwagę, że fiskus inaczej mógłby ocenić ogólne wydatki na obronność, które nie mają wyraźnego umocowania w przepisach. – Obowiązek obrony Ojczyzny ciąży przecież na wszystkich obywatelach. Skarbówka mogłaby więc uznać, że takie ogólne wydatki nie mają związku z przychodem konkretnego przedsiębiorstwa - podkreśla Kamil Wielewicki.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.49.2024.2.MF

Jeśli państwo wymaga od firm nakładów na bezpieczeństwo, fiskus nie powinien odmawiać im korzyści podatkowych. I nie odmawia, co pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja