Działania podejmowane przez MF nieprzerwanie dążą do tego, aby informacje dotyczące cen transferowych były przekazywane coraz bardziej efektywnie, czego przejawem są zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Część zmian, tj. możliwość niesporządzania analizy cen transferowych u mikro- i małych przedsiębiorców czy w tzw. transakcjach rajowych, obowiązują już z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Jeden dokument zamiast dwóch