Marta Klepacz

Profile funkcjonalne a ryzyka cen transferowych

Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem z uwagi na nieostre definicje i granice między różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, ponieważ niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w przypadku kontroli organów podatkowych.

Profile krajów OECD mogą być przydatnym źródłem informacji

Podatnicy, będący częścią międzynarodowych grup podatkowych, mogą korzystać z dokumentów grupy. Niestety, z powodu różnic w obowiązkach cen transferowych w różnych państwach, ustalenie możliwości wykorzystania globalnych dokumentów może być wyzwaniem. Z pomocą przychodzi zestawienie Transfer Pricing Country Profiles.

Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

Zbliża się termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Te za 2021 rok większość podatników musi zrealizować na koniec grudnia. Choć nie należą one do najprostszych, trzeba stawić im czoła.

Określenie powiązań to skomplikowany proces

W celu weryfikacji obowiązków w zakresie cen transferowych w pierwszym kroku niezbędne jest ustalenie, czy podatnik jest powiązany z innymi podmiotami. Polskie regulacje w tym zakresie mogą się przy tym różnić od obowiązujących za granicą.

Korekty cen transferowych nadal z wątpliwościami

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana warunków związanych z dostosowaniem cen stosowanych między podmiotami powiązanymi do zasad rynkowych. Nie wyjaśniła ona jednak wszystkich niejasności.

Ceny transferowe to nie tylko przepisy

Ważnym, ale rzadko poruszanym i analizowanym aspektem cen transferowych są kwestie statystyczne: wskaźniki finansowe, stosowane miary (np. tendencja centralna), rozpiętość przedziału rynkowego czy liczebność próby analizy porównawczej

Co w zakresie cen transferowych trzeba zrobić w I kwartale br.

Początek roku wiąże się dla podatników z koniecznością wypełnienia kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Powinni więc jak najszybciej przeanalizować jakie kroki muszą podjąć, aby dochować obowiązujących terminów.

Polski Ład porządkuje i upraszcza ceny transferowe

Zmiany, które weszły w życie w większości od 1 stycznia 2022 r., nie są rewolucyjne w porównaniu do tych, które zostały wprowadzone w roku 2017 czy w roku 2019. Mają one co do zasady charakter porządkujący.

Ceny transferowe a Polski Ład: fiskus dostanie cenne źródło informacji

Wyselekcjonowane dane, zebrane w TPR, znacząco ułatwią organom skarbowym typowanie podmiotów do kontroli poprzez specjalne algorytmy.

Co się zmieniło w formularzu TPR

Nowe regulacje będą obowiązywały dla transakcji realizowanych przez podatników za 2022 r., jednak część przepisów, np. w zakresie zwolnienia z obowiązku posiadania analiz porównawczych dla małych i mikroprzedsiębiorców czy dla transakcji rajowych ma zastosowanie już od 2021 r.