Marta Klepacz

Recharakteryzacja transakcji – czy możliwa dla tych, zawartych przed 2019 r.?

Organy podatkowe kontrolując ceny transferowe mogą korzystać z narzędzia recharakteryzacji transakcji. Oznacza to możliwość uznania przez organ, że analizowana transakcja faktycznie stanowiła inną transakcję niż ta, określona przez podatnika lub że podmioty niepowiązane w ogóle nie zawarłyby takiej transakcji.

Benefit test zapewni bezpieczeństwo dla transakcji usługowych

Usługi niematerialne są bardzo często weryfikowane podczas kontroli podatkowych. Dotyczy to zarówno usług wewnątrzgrupowych, jak i nabywanych od podmiotów niepowiązanych, a kontrola może dotyczyć okresu sięgającego nawet sześciu lat wstecz.

Korekta cen transferowych – czym różni się od pozostałych korekt rozliczeń?

Korekty cen są nieodłączną częścią biznesu prowadzonego przez przedsiębiorców. Ich poprawna identyfikacja oraz rozliczenie są kluczowe dla zapewnienia rzetelności i zgodności z przepisami podatkowymi oraz standardami rachunkowości. Dotyczy to także obszaru cen transferowych.

Korekty cen transferowych – kluczowa perspektywa obydwu stron transakcji

Podatnicy, należący do międzynarodowych grup podatkowych coraz częściej spotykają się z zagadnieniem transgranicznych korekt, w tym korekt cen transferowych. Różnice w interpretacji tego zagadnienia w poszczególnych jurysdykcjach mogą okazać się istotne. W ostatnim czasie obserwujemy jednak znaczne ujednolicenie podejścia również w zakresie rozpoznawania korekt.

Czy zawsze status mikro oraz małego przedsiębiorcy oznacza to samo?

Polskie regulacje w zakresie podatków dochodowych, które odwołują się do ustalania wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców oraz ustawy o rachunkowości nieco odmiennie podchodzą do kryteriów decydujących, czy dane przedsiębiorstwo posiada status mikro czy małego przedsiębiorcy.

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych może słono kosztować

Prawidłowe wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych to skuteczny sposób na zabezpieczenie ryzyk zarówno dla spółki, jak i dla osób, które nią zarządzają.

Ceny transferowe: Nie ma uniwersalnej analizy porównawczej

Przy polskich wymogach dotyczących analiz cen transferowych nie można bezrefleksyjnie przyjąć analizy grupowej z poczuciem wypełnienia wszystkich obowiązków.

Benefit test jest kluczowy dla transakcji usługowych

Warto odpowiednio wcześniej przeanalizować korzyści wynikające z zakupu usług grupowych i zgromadzić wiarygodne dowody ich świadczenia.

Czym jest transakcja kontrolowana

W cenach transferowych klucz do prawidłowego określenia obowiązków dokumentacyjnych za dany rok stanowi nie tylko właściwe określenie powiązań. Równie ważne jest zidentyfikowanie transakcji kontrolowanych, które takim obowiązkom podlegają.

Jakie dokumenty księgowe są niezbędne do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych bazuje na danych finansowo-księgowych podatnika. Dlatego do prawidłowego określenia i dopełnienia obowiązków z tego zakresu kluczowa jest współpraca zespołu doradztwa podatkowego z działem finansowym czy księgowym spółki.