Marta Klepacz

Określenie powiązań to skomplikowany proces

W celu weryfikacji obowiązków w zakresie cen transferowych w pierwszym kroku niezbędne jest ustalenie, czy podatnik jest powiązany z innymi podmiotami. Polskie regulacje w tym zakresie mogą się przy tym różnić od obowiązujących za granicą.

Korekty cen transferowych nadal z wątpliwościami

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana warunków związanych z dostosowaniem cen stosowanych między podmiotami powiązanymi do zasad rynkowych. Nie wyjaśniła ona jednak wszystkich niejasności.

Ceny transferowe to nie tylko przepisy

Ważnym, ale rzadko poruszanym i analizowanym aspektem cen transferowych są kwestie statystyczne: wskaźniki finansowe, stosowane miary (np. tendencja centralna), rozpiętość przedziału rynkowego czy liczebność próby analizy porównawczej

Co w zakresie cen transferowych trzeba zrobić w I kwartale br.

Początek roku wiąże się dla podatników z koniecznością wypełnienia kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Powinni więc jak najszybciej przeanalizować jakie kroki muszą podjąć, aby dochować obowiązujących terminów.

Polski Ład porządkuje i upraszcza ceny transferowe

Zmiany, które weszły w życie w większości od 1 stycznia 2022 r., nie są rewolucyjne w porównaniu do tych, które zostały wprowadzone w roku 2017 czy w roku 2019. Mają one co do zasady charakter porządkujący.

Ceny transferowe a Polski Ład: fiskus dostanie cenne źródło informacji

Wyselekcjonowane dane, zebrane w TPR, znacząco ułatwią organom skarbowym typowanie podmiotów do kontroli poprzez specjalne algorytmy.

Co się zmieniło w formularzu TPR

Nowe regulacje będą obowiązywały dla transakcji realizowanych przez podatników za 2022 r., jednak część przepisów, np. w zakresie zwolnienia z obowiązku posiadania analiz porównawczych dla małych i mikroprzedsiębiorców czy dla transakcji rajowych ma zastosowanie już od 2021 r.

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych

Jeśli podatnik zidentyfikował transakcje podlegające udokumentowaniu, to do 31 grudnia br. powinien złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informację TPR za 2020 rok. To ostatni moment, żeby się do tego przygotować.

Kontrole cen transferowych w dobie pandemii

Spadek dochodów budżetowych związany z Covid-19 może wymusić na KAS konieczność zapewnienia dodatkowych wpływów podatkowych od podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych. A to oznacza wzmożenie kontroli w najbliższych latach.

Analizy cen transferowych: jakość ma znaczenie

Ze względu na istotność analiz cen transferowych przy kontrolach organów podatkowych, warto zwrócić uwagę na zawartość przygotowanego dokumentu, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.