Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o VAT, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Za przyjęciem nowelizacji głosowało 448 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

KSeF będzie specjalną platformą do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną, z której zainteresowani skorzystają od 1 stycznia 2022 r. Na początku będzie to rozwiązanie dobrowolne. Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Zachętą do korzystania z KSeF będzie szybszy zwrot VAT, w terminie 40 zamiast 60 dni. W zamian wymagane będzie spełnienie łącznie kilku warunków. Z szybszego zwrotu skorzystają podatnicy wystawiający w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane zgodne z wzorem. Poza tym przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny dłużej niż 12 miesięcy, co wyklucza nowe firmy. Przewidziano też limit zwrotu. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie może przekraczać 3 tys. zł. Ma to być zabezpieczenie przed nadużyciami.

Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku

System teleinformatyczny będzie przydzielał fakturom unikalne numery identyfikujące oraz weryfikował zgodność zawartych w nich danych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. E-faktura będzie uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia numeru identyfikacyjnego.

Co istotne, aby wystawiać nowe faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF, przedsiębiorca musi uzyskać zgodę odbiorcy. Według Ministerstwa Finansów, wyrażanie zgody powinno się odbywać na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych, np. przesyłanych e-mailem.

Podatnicy, którzy skorzystają z KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przez dziesięć lat. Zajmie się tym administracja podatkowa. Nie ma więc ryzyka zgubienia lub zniszczenia dokumentu. Nowy system ma zmniejszyć liczbę kontroli, bo skarbówka będzie mogła analizować faktury tuż po ich wystawieniu przez podatnika.

Ministerstwo Finansów zakłada, że od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.