Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany do projektu nowelizacji ustawy o VAT, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Będzie to specjalna platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną, z której zainteresowani skorzystają od 1 stycznia 2022 r. Poprzednia wersja projektu przewidywała, że zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r. To oznacza, że zainteresowani przedsiębiorcy mają kilka miesięcy na wdrożenie zmian. Na początku będzie to rozwiązanie dobrowolne.

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Czytaj też:

40-dniowy zwrot VAT z nowych e-faktur tylko do 3 tys. zł

By umożliwić firmom dostosowanie systemów informatycznych, resort przedstawił roboczą wersję struktury logicznej e-faktury. Można ją znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/krajowy-system-e-faktur. MF zapowiada, że mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zmodyfikowanej aplikacji e-mikrofirma.

Zachętą do korzystania z KSeF będzie szybszy zwrot VAT, w terminie 40 zamiast 60 dni. W zamian wymagane będzie spełnienie łącznie kilku warunków. Z szybszego zwrotu skorzystają podatnicy wystawiający w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane zgodne z wzorem. Poza tym przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny dłużej niż 12 miesięcy, co wyklucza nowe firmy. Przewidziano też limit zwrotu. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie może przekraczać 3 tys. zł. Ma to być zabezpieczenie przed nadużyciami.

Co istotne, aby wystawiać nowe faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF, przedsiębiorca musi uzyskać zgodę odbiorcy. MF wyjaśnia, że wyrażanie zgody powinno się odbywać na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych, np. przesyłanych e-mailem.

Podatnicy, którzy skorzystają z KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przez dziesięć lat. Zajmie się tym administracja podatkowa. Nie ma więc ryzyka zgubienia lub zniszczenia dokumentu. Nowy system ma zmniejszyć liczbę kontroli, bo skarbówka będzie mogła analizować faktury tuż po ich wystawieniu przez podatnika.

Etap legislacyjny: komisja prawnicza