Zwolnienia, ulgi i inne preferencje podatkowe zazwyczaj obwarowane są mniej lub bardziej licznymi warunkami. Niespełnienie choćby jednego pozbawia korzyści. Potwierdza to jeden z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący zwolnienia z VAT.

W sprawie chodziło o zwolnienie dla niezależnych grup osób, m.in. stowarzyszeń, z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od VAT usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której nie są oni uznawani za podatników w warunkach w nim opisanych. Jednym z nich jest, by dotyczyły tego, co jest bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku.

Ze zwolnienia chciało skorzystać stowarzyszenie, które ma promować i wspierać rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Chodziło o to, czy zwolnieniem będą objęte usługi na rzecz zakładów ubezpieczeń polegające na likwidacji szkód bezpośrednio niezbędnych do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Fiskus odpowiedział, że nie, a wszystko przez jeden niuans. Zauważył, że do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest, aby członkowie grupy byli podatnikami prowadzącymi działalność zwolnioną albo osobami, które nie są uznawane – w związku z prowadzoną działalnością – za podatników. Tymczasem z wniosku wynika, że oprócz firm prowadzących działalność gospodarczą zwolnioną z VAT członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne nieprowadzące działalności.

Zdaniem fiskusa to, że członkami stowarzyszenia są zwykłe osoby fizyczne, przekreśla prawo do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT.

Stowarzyszenie zaskarżyło interpretację, ale warszawski WSA oddalił jego skargę. Sąd w całości podzielił stanowisko fiskusa, że w celu skorzystania ze spornego zwolnienia członkami stowarzyszenia nie mogą być osoby fizyczne w ogóle nieprowadzące działalności gospodarczej.

Takie stanowisko znajduje już potwierdzenie w orzecznictwie, z którego wynika, że prawo do zwolnienia jest wyłączone, gdy usługi są świadczone na rzecz konsumenta. Jak podkreślił WSA, żeby skorzystać ze spornego zwolnienia, konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek łącznie. Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura III SA/Wa24/18