We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wyrok. Uznał, że wartość mediów, które wspólnota refakturuje, czyli odsprzedaje mieszkańcom, tj. prąd, wodę czy ścieki, nie wlicza się do limitu sprzedaży, od której zależy zwolnienie z VAT.

Sprawa dotyczyła jednej z lubelskich wspólnot mieszkaniowych. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zarządza nieruchomością wspólną. Jednym z jej zadań jest rozliczanie indywidualnych kosztów związanych z dostarczaniem właścicielom lokali mediów, tj. wody, kanalizacji, ciepła. Wspólnota podkreśliła, że w dostawie mediów pośredniczy ze względów technologicznych, nie doliczając marży. Chciała się upewnić, czy do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT powinna wliczyć dostawę mediów do lokali mieszkalnych czy nie. Przypomnijmy, chodzi o przywilej z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym określonej kwoty. W czasie, w którym wspólnota składała wniosek, limit wynosił 150 tys. zł, obecnie 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Czytaj także: Zwolnienie z VAT dla usług świadczonych przez stowarzyszenie konsumentów - wyrok WSA

Wspólnota była przekonana, że to, co refakturuje na mieszkańców, nie ma wpływu na zwolnienie. Innego zdania był jednak fiskus. Przypomniał, że od 1 stycznia 2014 r. w świetle art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia nie wlicza się m.in. obrotu z odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia określonych usług zwolnionych od podatku, jednakże z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami. I jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

W ocenie urzędników czynności związane z nieruchomościami to nie tylko stricte dotyczące nieruchomości, ale wszelkie, których wykonanie oparte jest na jej wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu. Dlatego do limitu, od którego zależy zwolnienie, wlicza się dostawę mediów do lokali mieszkalnych będących w zasobie wspólnoty.

Wspólnota nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przekonywała, że czynności związane z mediami nie mogą być utożsamiane z czynnościami (usługami) związanymi z nieruchomościami. W rezultacie refakturowanie mediów nie powinno być wliczane do limitu zwolnienia.

I ta argumentacja przekonała wrocławski WSA. W jego ocenie, żeby rację przyznać fiskusowi, związek z nieruchomością musi być ścisły (bezpośredni), czyli nieruchomość musi być nieodzownym i konstytutywnym elementem transakcji. Bez znaczenia dla sprawy okazało się to, czy sporne transakcje mają charakter pomocniczy, bo w ocenie WSA go nie mają.

Ostatecznie podstaw do wliczania odsprzedaży mediów do spornego limitu nie dopatrzył się też NSA. Zgodził się, że art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy o VAT jest odzwierciedleniem przepisów unijnych, ale dyrektywa nie definiuje pojęcia transakcji związanych z nieruchomością. Niemniej problem był rozstrzygany w orzecznictwie unijnym.

Jak tłumaczył sędzia NSA Marek Kołaczek, usługi związane z nieruchomością to tylko te, które mają wystarczający bezpośredni z nią związek. I choć odsprzedaż mediów we wspólnocie ma niewątpliwie związek z nieruchomością, to nie ma charakteru bezpośredniego. Podstawowymi elementami są bowiem woda, ścieki czy energia. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

sygnatura akt: I FSK 1880/16