Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 28 lipca („Powstanie rejestr paragonów") oraz 3 sierpnia („Rejestr paragonów: informacja z kasy fiskalnej dotrze przez internet do skarbówki"), rząd wdraża rozwiązania, które ograniczą szarą strefę w VAT. Informacje z kas fiskalnych mają być przekazywane automatycznie do specjalnego serwera ministerstwa, co umożliwi ich analizę i pozwoli wychwycić nieprawidłowości.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z projektem kasa fiskalna ma mieć m.in. interfejs komunikacyjny, umożliwiający współpracę z repozytorium za pośrednictwem sieci internet oraz interfejs umożliwiający odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

Projekt określa, że kasy mają zapewnić automatycznie transmisję pakietu danych, obejmujących m.in. raporty fiskalne dobowe, paragony fiskalne oraz paragony fiskalne anulowane.

Określono, że repozytorium to system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra finansów, którego celem ma być odbieranie danych z kas, komunikacja z kasami oraz wykonywanie innych zadań kontroli skarbowej.

– Stworzenie rejestru paragonów to krok w dobrym kierunku – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski. Podobne rozwiązania, funkcjonujące już w innych krajach, m.in. na Węgrzech, przyczyniły się do wzrostu wpływów z VAT.

– Sama konieczność posiadania kasy połączonej z serwerem ministerstwa nie sprawi jednak, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas działają w szarej strefie, zaczną rejestrować dokonane transakcje na kasach fiskalnych – dodaje.

Według Ministerstwa Rozwoju projekt będzie oddziaływał na 2,1 mln przedsiębiorców objętych obowiązkiem rejestracji sprzedaży przy użyciu rejestrujących kas fiskalnych. Ma być „kosztowo neutralny w odniesieniu do obowiązku posiadania kasy rejestrującej". To dlatego, że wymiana kas następuje w cyklu wynikającym z okresu ważności homologacji, co trzy–cztery lata. Zmniejszyć ma się liczba kontroli u przedsiębiorców.

Dla Ministerstwa Finansów oznacza to konieczność organizacji infrastruktury centralnego rejestru paragonów oraz opracowania oprogramowania analitycznego.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ