Chodzi o sprzedaż węgla kamiennego dla mieszkańców dokonywaną na podstawie przepisów mających ograniczyć negatywne skutki wojny. Taka sprzedaż została zwolniona z kas fiskalnych już wcześniej (pod warunkiem udokumentowania fakturą). W gminach pozostał jednak węgiel i jest potrzeba przedłużenia ulgi, aby nie ponosiły dodatkowych kosztów przy jego dystrybucji.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 sierpnia 2023 r.

Etap legislacyjny: uzgodnienia