Rz: Coraz więcej firm zajmuje się sprzedażą na odległość. Czy muszą rozliczać VAT?

Marcin Bazylczuk: Sprzedaż wysyłkowa prowadzona w szczególności przez internet jest jedną z form sprzedaży detalicznej, która polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Zapłata za towar następuje w formie przedpłaty lub jest pobierana przy dostarczeniu przesyłki. Sprzedawca może stać się podatnikiem VAT, jeżeli wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą.

Czy ustawodawca przewidział tu jakieś zwolnienie?

Drobni przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy, poza wyjątkami wymienionymi w ustawie (np. sprzedażą wyrobów akcyzowych, jubilerskich i innych), mogą wybrać zwolnienie z VAT, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 150 000 zł. Do tej wartości nie jest wliczana kwota podatku. Zwolnienie z VAT mogą również wybrać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy szacują, że ich sprzedaż w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. Limit zwolnienia jest w tym przypadku obniżony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.

Czy preferencja jest opłacalna dla wszystkich?

Nie zawsze. Podatnik, który ponosi duże koszty związane z nabyciem towarów i usług opodatkowanych VAT, jako czynny podatnik VAT może pomniejszyć podatek należny związany z jego sprzedażą o podatek naliczony na fakturach zakupowych. Tym samym VAT de facto może być dla niego neutralny. W przypadku krajowej sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez czynnego podatnika VAT zastosowanie mają ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on z chwilą dostawy towarów, czyli w momencie, gdy nabywca odbierze przesyłkę i zapłaci za nią doręczycielowi. Jeżeli natomiast podatnik otrzymał całość lub część zapłaty wcześniej, to obowiązek ten powstanie z chwilą ich otrzymania.

A co ze sprzedażą poza granice Polski?

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego kraju UE podlega szczególnym regulacjom. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest dostawą towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT z Polski do kraju przeznaczenia w UE, na rzecz zagranicznego odbiorcy (osoby fizycznej/przedsiębiorcy), który nie jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej i nie ma obowiązku rozpoznawania WNT. Dostarczane towary podlegające tym regulacjom nie mogą być np. nowymi środkami transportu, czy towarami montowanymi przez dostawcę na miejscu dostawy. Zasadniczo sposób opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uzależniony jest od wysokości obrotów, jakie polski podatnik osiągnął w danym roku z tytułu zrealizowanych dostaw na rzecz odbiorców z danego kraju UE. Poszczególne kraje UE mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe niż 35 000 euro i wyższe niż 100 000 euro. Jeżeli podatnik nie przekracza limitu określonego przez dany kraj, to opodatkowuje dostawę tak jak polską sprzedaż krajową. Po przekroczeniu określonego przez dany kraj limitu polski podatnik powinien uznać dostawę towarów do tego kraju, jakby była przeprowadzona na terytorium danego kraju UE. Wówczas zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podatnik podatku od wartości dodanej w tym kraju, którego limit został przekroczony i opodatkowania transakcji zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Takiego typu transakcje nie są więc wykazywane w polskiej ewidencji sprzedaży i deklaracjach VAT.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ