Prezes Szarek poinformował, że decyzję podjął 25 lutego 2021 roku.

"Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest m.in. utrata zaufania, spowodowana ujawnionymi obecnie działaniami pracownika sprzecznymi z misją IPN" - dodał.

Kilka dni wcześniej prezes IPN przyjął dymisję dr. Greniucha, który pełnił obowiązki dyrektora wrocławskiego oddziału IPN.

Informacja o nominowaniu Tomasza Greniucha na stanowisko szefa wrocławskiego IPN wzbudziło wiele sprzeciwów, spowodowanych sympatiami politycznymi Greniucha.

Do 2013 roku był on członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego, a media obiegły zdjęcia Greniucha z ręką wyciągniętą w faszystowskim pozdrowieniu.

Sam Greniuch przeprosił za te gesty, a politycy PiS, m.in. Ryszard Terlecki tłumaczyli je "błędami młodości".

Przeciwko nominacji Greniucha zaprotestowała m.in. ambasada Izraela w Warszawie, otwarty list protestacyjny z apelem o jego odwołanie podpisało stu sygnatariuszy.

Dziś media nieoficjalnie donosiły, że Kolegium IPN jednogłośnie podjęło decyzję o odwołaniu Greniucha, jego nominację nazywając "błędną i wyjątkowo szkodliwą".