fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polityka

List otwarty ws. nominacji Tomasza Greniucha

Tomasz Greniuch (z prawej)
Archiwum IPN
Poniżej przedstawiamy treść listu otwartego dotyczącego nominacji Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz listę sygnatariuszy.

Powierzenie dr. Tomaszowi Greniuchowi kierowania wrocławskim oddziałem IPN uważamy za decyzję niezrozumiałą, a w kontekście polskiej historii wręcz niedopuszczalną.

Z powszechnie dostępnych w mediach materiałów wynika niezbicie, że p. Greniuch nie tylko był członkiem ONR, organizacji o charakterze neo-faszystowskim i anty-demokratycznym, ale pełnił jedną z kluczowych funkcji w jej opolskich strukturach. Był także autorem publikacji szkoleniowych tej organizacji i organizował w przestrzeni publicznej wydarzenia, podczas których wyrażano poparcie dla przedwojennych zajść antysemickich, w szczególności tzw. marszu na Myślenice. W roku 2013 opublikował "Drogę nacjonalisty", książkę, którą aspirował do roli lidera i mentora ruchu narodowego w Polsce. Gloryfikował także gest nazistowskiego pozdrowienia nazywając go "salutem rzymskim", oraz popularyzował idee rasistowskie i antysemickie. Pomimo rozpoczęcia pracy w IPN, dr Greniuch dalej utrzymywał kontakty ze środowiskami radykalnych narodowców i wyrażał nadzieję na reedycję "Drogi nacjonalisty". Przyznał, że nie odcina się od środowiska narodowo-radykalnego, a przedwojenny ONR uważa za "ideał, który stanowiła młoda, przedwojenna elita".

W Polsce, kraju tak doświadczonym totalitaryzmami II wojny światowej, nie może być akceptacji dla powierzania ważnych funkcji w instytucjach państwowych osobom, które w sposób niezaprzeczalny propagowały idee wywodzące się z systemu, na którym ciąży odpowiedzialność za śmierć milionów ludzi: Żydów, Polaków, Romów i Sinti, osób niepełnosprawnych. Nazistowskie gesty i symbole oraz faszystowską ideologię trudno nam odbierać inaczej niż jako antysemickie, antypolskie i antyludzkie.

Tłumaczenia o jedynie młodzieńczej fascynacji ONR-em i o rzekomym zerwaniu z ideami radykalnego nacjonalizmu w roku 2013 traktujemy jako wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Zmiana poglądów i postawy ideowej jest oczywiście możliwa i dopuszczalna, a wycofanie się z poglądów nacjonalistycznych czy wręcz faszystowskich jest jak najbardziej pożądane. Jednak człowiek, któremu powierza się funkcje kierownicze w instytucji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie badań historycznych i edukowanie społeczeństwa na temat II wojny światowej musi udowodnić, że całkowicie odcina się od wcześniej wyznawanych skrajnych poglądów i przekonać o tym opinię publiczną nie jedną wypowiedzią, ale długoletnią działalnością.

Z powyższych względów, brak decyzji o odwołaniu dr. Tomasza Greniucha z funkcji p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu uważamy za jednoznacznie szkodliwy dla polskiego społeczeństwa i kompromitujący nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Sygnatariusze Listu otwartego ws. nominacji na stanowisko p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 1.     Dr Angelika Adamczyk, Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
  2.    Dr Joanna Barcik, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
  3.    Dr Aleksandra Bednarowska, Instytut Neofilologii, Filologia Germańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  4.    Bogdan Białek, Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, b. Redaktor Naczelny magazyny psychologicznego „Charaktery” i kwartalnika „Psychologia w szkole”
  5.    Prof. dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Uniwersytet Warszawski
  6.    Michał Bojanowski, redaktor naczelny, magazyn żydowski "Chidusz"
  7.    Prof. Włodzimierz Borodziej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski
  8.    Dominika Bulska, doktorantka, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski
  9.    Dr Wojciech Burek, Instytut Studiów Europeijkich, Uniwersytet Jagielloński
  10.    Mateusz Burzyk, redaktor miesięcznika „Znak”, dr nauk społecznych
  11.    Prof. zw. dr hab. Andrzej Chojnowski, Uniwersytetu Warszawski, Członek Kolegium i Rady IPN (2007-2016)
  12.    Prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  13.    Dr hab. Maria Ciesielska
  14.    Magdalena Czoch, pracownica IPN w latach 2016-2017
  15.    Edward Ćwierz, Prezes Fundacji Pojednanie, Kielce
  16.    Jakub Drath, Sekretarz Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"
  17.    Prof. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  18.    Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” (2002 - 2006)
  19.    Andrzej Folwarczny, Prezes Forum Dialogu
  20.    Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Friedman, Kierownik Kliniki Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  21.    Prof. dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński
  22.    Jolanta Gałązka-Friedman, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej
  23.    Dr Edyta Gawron, Uniwersytet Jagielloński
  24.    Dr Martyna Grądzka-Rejak, historyczka
  25.    Krzysztof K. Grzywna, Założyciel i Przewodniczący Rady, Amicitia Foundation
  26.    Dr Agnieszka Haska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  27.    Artur Hofman, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
  28.    Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak
  29.    Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
  30.    Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
  31.    Włodzimierz Kac, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach
  32.    Dr Kamila Klauzińska
  33.    Klara Kołodziejska- Połtyn, Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
  34.    Dr hab. Adam Kopciowski, kierownik Pracowni Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie
  35.    Rabinka Małgorzata Kordowicz
  36.    Jacek Kozłowski, Collegium Civitas, Wojewoda Mazowiecki (2007-2015)
  37.    Prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
  38.    Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
  39.    Kornelia Kurowska, Prezes Fundacji BORUSSIA
  40.    Jarosław Kurski, Zastępca Redaktora Naczelnego "Gazety Wyborczej"
  41.    Prof. zw. Roman Kuźniar, Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski
  42.    Piotr Kwapisiewicz, Prezes Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent
  43.    Dariusz Libionka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  44.    Helise E. Lieberman, Dyrektor, Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego
  45.    Sylwia Liszka, nauczyciel nauczania o Holokauście i kulturze Żydów w Polsce w Synagodze Poppera, Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
  46.    Prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz, historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN
  47.    Ivka Macioszek, nauczycielka bibliotekarka, przewodnicząca Sekcji Antydyskryminacyjnej przy ZNP Oddział Toruń
  48.    Prof. dr hab. Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski
  49.    Adam Musiał, edukator o Zagładzie, tłumacz
  50.    Piotr Nawrocki, Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"
  51.    Małgorzata Niezabitowska, Rada Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  52.    Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew
  53.    Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwartalnika "Więź", Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej
  54.    Jakub Nowakowski, Dyrektor, Żydowskie Muzeum Galicja
  55.    Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
  56.    Janina Ochojska, Prezes Zarządu, Polska Akcja Humanitarna
  57.    Dr Jan Olaszek, Instytut Studiów Politycznych PAN
  58.    Jonathan Ornstein, Dyrektor JCC Kraków
  59.    Dr Joanna Ostrowska, historyczka, Gender Studies, Uniwersytet Warszawski
  60.    Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  61.    Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  62.    Prof. dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia "Nigdy Więcej”
  63.    Włodzimierz Paszyński, emerytowany nauczyciel, Stołeczny Kurator Oświaty (1990-1998), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2006-2018)
  64.    Dr Grażyna Pawlak, Dyrektor Zarządu, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
  65.    Anna Pawlikowska, redaktor, Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"
  66.    Jakub Petelewicz, sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  67.    Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu w imieniu członków Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, w imieniu Zarządu
  68.    Prof. dr hab. Beata Polanowska-Sygulska
  69.    Maria Poniewierska
  70.    Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika "Znak", Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze" (2012 - 2015)
  71.    Dr Marcin Przegiętka, historyk
  72.    Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora AJC Central Europe
  73.    Ewa Romanowska, Członek Zarządu, Fundacja BORUSSIA
  74.    Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
  75.    Michał Samet, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku
  76.    Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
  77.    Dr Magdalena Semczyszyn, historyk
  78.    Anna Sieprawska, Klub Chrześcijan i Żydów “Przymierze”
  79.    Sławomir Sierakowski, szef Krytyki Politycznej, Senior Fellow w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej
  80.    Dr Adam Sitarek, Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki
  81.    Alina Skibinska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN
  82.    Dr hab. Magdalena Smoczyńska
  83.    Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych
  84.    Ewa Sobczyk, doktorantka w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  85.    Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  86.    Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  87.    Prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
  88.    Dr hab. Dorota Sula, historyk
  89.    Roman Sygulski, adwokat
  90.    Ks. prof. Andrzej Szostek
  91.    Robert Szuchta, nauczyciel, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, pierwszy polski laureat Nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
  92.    Gołda Tencer, Fundacja Shalom
  93.    Prof. dr hab.  Piotr Trojański, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  94.    Marian Turski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
  95.    Agata Tuszyńska, pisarka
  96.    Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, Katedra Etyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  97.    Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
  98.    Prof. zw. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  99.    Stas Wojciechowicz, Rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
  100.    Henryk Woźniakowski, Prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”
   
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA