Poznaliśmy najlepszych audytorów w Polsce. Ranking „Rzeczpospolitej”

To już XXIII edycja corocznego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej”. PwC utrzymało pozycję lidera, ale walka o czołowe miejsca była wyjątkowo zacięta.

Publikacja: 18.04.2024 19:00

Poznaliśmy najlepszych audytorów w Polsce. Ranking „Rzeczpospolitej”

Foto: Cezary Piwowarski

Czwarty rok z rzędu ranking audytorów „Rzeczpospolitej” wygrywa PwC. Pozycja wicelidera przypadła firmie KPMG, a trzecie miejsce zajmuje EY.

Ciasno na podium

Największe firmy dzieli jednak niewielka liczba punktów. Każda z nich ma powody do zadowolenia. PwC wyróżnia się imponującą dynamiką przychodów. Na 2024 r. patrzy z ostrożnym optymizmem.

– Perspektywy dla branży wydają się obiecujące, i to pomimo zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych – ocenia Agnieszka Ostaszewska, partnerka zarządzająca działem audytu i członek zarządu PwC Polska.

Z kolei najwyższe łączne przychody w zeszłym roku wypracowało EY.

– Otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza podlega coraz szybszym zmianom. Tylko audytor z odpowiednim doświadczeniem wykorzystujący adekwatne narzędzia IT z odpowiednim wsparciem specjalistów jest w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom odnośnie do jakości – mówi Jerzy Buzek, partner EY.

Z kolei w KPMG uwagę zwraca mocna baza kadrowa, wyrażająca się w dużej liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

– Prowadzimy wiele inicjatyw, które wspierają rekrutowanie najlepszych talentów – mówi Marek Gajdziński, partner i szef działu audytu w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Podmioty, które uwzględniliśmy w tegorocznym rankingu, zatrudniają w sumie 18,3 tys. osób, w tym 6,2 tys. w działach audytu. Rok wcześniej było to odpowiednio: 17 tys. oraz 5,6 tys. Dynamika zatrudnienia w działach audytu przewyższyła więc tempo wzrostu całkowitego zatrudnienia. To pokazuje jak zacięta jest walka o audytorów – szczególnie, że liczba biegłych rewidentów wykonujących ten zawód oraz kandydatów do egzaminu od kilku lat w Polsce spada.

Czytaj więcej

Wiemy, które firmy audytorskie rozdają karty na giełdzie

Pierwsza dziesiątka

W zeszłorocznej edycji rankingu identyczną liczbę punktów otrzymały EY oraz KPMG, zajmując wspólne drugie miejsce. Wówczas na podium zmieściło się jeszcze Deloitte Audyt. Teraz jest czwarte.

Tegoroczny ranking potwierdza zjawisko obserwowane w latach ubiegłych: średni audytorzy umacniają swoją pozycję. Przeciętna dynamika przychodów w tej grupie była w 2023 r. wyższa od tempa wzrostu całego audytorskiego rynku oraz od średniej dynamiki wielkiej czwórki.

Piąte miejsce w zestawieniu przypadło firmie BDO, a tuż za nią znalazł się Grant Thornton. Obie firmy wyróżniają się dużą aktywnością w segmencie spółek giełdowych.

Edyta Kalińska, partner zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO, członek zarządu BDO oraz Cezary

Edyta Kalińska, partner zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO, członek zarządu BDO oraz Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" i redaktor naczelny "Parkietu"

Cezary Piwowarski

– W Polsce sytuacja na rynku firm audytorskich jest dość stabilna, choć widać tendencję, że coraz więcej firm, zwłaszcza mniejszych, wycofuje się z badania podmiotów dużych i tych notowanych na giełdzie – mówi Anna Bernaziuk, prezes BDO.

Marcin Diakonowicz, Partner w departamencie audytu Grant Thornton, szef biura w Warszawie

Marcin Diakonowicz, Partner w departamencie audytu Grant Thornton, szef biura w Warszawie

Cezary Piwowarski

W pierwszej dziesiątce tegorocznego rankingu znalazły się również: PKF Consult, Mazars, Moore, Grupa KPW oraz HLB (firm jest jedenaście, ponieważ dziewiąte miejsce jest podwójne).

Ewa Jakubczyk–Cały, Prezes PKF Consult

Ewa Jakubczyk–Cały, Prezes PKF Consult

Cezary Piwowarski

Małgorzata Pek-Kocik, Partner, Financial Services Audit & Advisory Mazars

Małgorzata Pek-Kocik, Partner, Financial Services Audit & Advisory Mazars

Cezary Piwowarski

Krzysztof Warczak, Prezes Zarządu KPW

Krzysztof Warczak, Prezes Zarządu KPW

Cezary Piwowarski

Lidia Skudławska, Prezes Zarządu MOORE Polska

Lidia Skudławska, Prezes Zarządu MOORE Polska

Cezary Piwowarski

Maciej Czapiewski, Prezes Zarządu HLB M2 Tax&Audit Sp. z o.o.

Maciej Czapiewski, Prezes Zarządu HLB M2 Tax&Audit Sp. z o.o.

Cezary Piwowarski

Na uwagę zasługują też mniejsi audytorzy, jak rzeszowskie ZEFiR-Hlx, Grupa SWGK czy Magnet Audit, którzy mimo trudnego otoczenia rynkowego w zeszłym roku poradzili sobie bardzo dobrze, awansując w rankingu aż o kilkanaście pozycji.

Czas wyzwań...

Z ankiet, jakie zebraliśmy podczas przygotowywania tegorocznego zestawienia, wynika, że ponad 90 proc. firm audytorskich zwiększyło w 2023 r. przychody. Łącznie urosły one o ponad 18 proc. do rekordowych niemal 7 mld zł. Są o prawie dwie trzecie wyższe niż w 2020 r., a wartość z 2017 r. przebiły już ponaddwukrotnie.

Czytaj więcej

Branża audytorska wciąż rośnie w imponującym tempie

Branża rozwija się w imponującym tempie, ale warto mieć na uwadze, że w ostatnich latach mocno w górę poszły też koszty, co sprawia że rentowność firm niekoniecznie wzrosła.

Wspomniany wzrost kosztów wynika nie tylko ze standardowych problemów, z jakimi borykała się cała gospodarka (panedmia, wojna, spowolnienie, inflacja itp). Branża musiała też się zmierzyć z  wprowadzeniem nowych regulacji – najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Do tego doszła konieczność inwestycji w nowe technologie, problemy wizerunkowe po aferze GetBacku oraz wspomniany już niedobór kadr.

18 proc.

o tyle wyższe

były przychody firm audytorskich w 2023 r. wobec 2022 r. Sięgnęły 7 mld zł

Sytuacji nie poprawiały napięte relacje pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a samorządem zawodowym. Wiele wskazuje, że w tym obszarze jest szansa na poprawę.

– To, co zgodnie z deklaracjami PANA i Ministerstwa Finansów ma się zmienić, to brak zaskoczeń i komunikacja w zakresie nowych pomysłów i rozwiązań nadzorcy wobec nas, biegłych rewidentów. I tak na razie jest – ocenia Jan Letkiewicz, partner zarządzający w  firmie Grant Thornton. Dodaje, że branża oczekuje odwrócenia nieprzemyślanych zmian prawa, wprowadzonych przez ostatnie cztery lata od czasu powołania PANA, utrudniających pracę biegłych rewidentów, a jednocześnie nic niewnoszących w kwestii nadzoru.

– Przez ostatnie dwie kadencje, do czerwca 2023 r., miałem okazję pracować w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i widziałem, jak wyglądały zmiany naszego samorządu wymuszone zmianami prawa, wprowadzanymi czasami z piątku na poniedziałek. Z samorządu biegłych rewidentów już niewiele zostało. Marzy mi się powrót do samorządności – podsumowuje Letkiewicz.

...oraz szans

Mimo tych wszystkich wyzwań perspektywy dla branży pozostają dobre. Nie musi się ona obawiać spadku zapotrzebowania na swoje usługi. Wręcz przeciwnie, otwierają się nowe możliwości, wynikające z przepisów o sprawozdawczości niefinansowej. Obecny rok jest pod tym względem przełomowy. Rynek czeka na projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD. Polska ma czas na jej wdrożenie do 6 lipca 2024 r. Tzw. atestacji będą podlegały raporty niefinansowe już za obecny rok.

1,2 tys.

firm audytorskich

działa w Polsce

– Czasu jest mało. Dlatego pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich wytycznych na okres przejściowy, kiedy nie będzie jeszcze jednolitego europejskiego standardu – zapowiada prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamil Jesionowski. Zgodnie z dyrektywą, w pierwszym okresie wszyscy biegli rewidenci będą uprawnieni do świadczenia nowej usługi. Będą jednak zobowiązani do uzupełnienia wiedzy.

– Prawdopodobnie będzie na to 2,5 roku. Uważam, że dla audytorów jest to przede wszystkim szansa. Nie wolno jednak zapominać o związanych z nią wyzwaniach. Już teraz brakuje nie tylko biegłych rewidentów, ale również wykwalifikowanych osób, które mogą wejść w skład zespołów audytowych – podkreśla szef KRBR.

To m.in. od działań nadzoru zależy, czy obowiązek weryfikacji raportowania zrównoważonego stanie się szansą czy barierą.

– Trzeba dzisiaj ramię w ramię – samorząd, firmy i organ nadzoru – postawić na rozwój kompetencji biegłych rewidentów i eliminowanie barier rozwoju tego rodzaju usług – apeluje Gajdziński.

Ceny będą rosły, ale wolniej

Polski rynek audytu jest jeszcze stosunkowo młody i  dopiero dojrzewa do zachodnich standardów. Jeszcze kilka lat temu audytorzy zgodnie narzekali na brak zrozumienia i współpracy ze strony władz spółek. To się jednak zmienia.

Czytaj więcej

Cały rynek ściga się z czasem

– Komitety audytu coraz aktywniej i szerzej współpracują z audytorem poprzez angażowanie go w wykonywanie dodatkowych czynności, związanych na przykład z testowaniem środowiska kontroli wewnętrznej – mówi Jarosław Bochenek, partner Mazars.

Wtóruje mu Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzająca PKF Consult. – Znacznie częściej występuje też świadomość, że za czas poświęcony na audyt należy zapłacić pieniądze odpowiednie do wartości kompetencji wymaganych do realizacji usługi – podkreśla.

I choć ceny za badanie sprawozdań finansowych w ostatnich latach szły w górę, to należy się spodziewać dalszego wzrostu. Wynika to ze wspomnianego już niedoboru osób zainteresowanych pracą w zawodzie audytora i presją na wynagrodzenia. Do tego dochodzą koszty szkoleń oraz zwiększające się wymagania wobec firm audytorskch, powodujące konieczność inwestowania w odpowiednie narzędzia technologiczne.

– Natomiast za spadkiem cen przemawiać będą: planowane podwyższenie progów obowiązkowego badania, rosnąca rola automatyzacji i dostępność baz danych. W szczególności narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy audytorów – uważa Maciej Czapiewski, prezes HLB M2 Tax & Audit. W efekcie w dłuższym terminie wynagrodzenia za usługi audytorskie (pomijając kwestie inflacyjne) powinny się stabilizować.

To, czy branży udało się przekuć wyzwania w szanse, pokaże przyszłoroczny ranking audytorów „Rzeczpospolitej”.

Pełny ranking audytorów „Rzeczpospolitej” można znaleźć też na specjalnej stronie pod adresem: https://rankingi.rp.pl/rankingaudytorow/2024

Rzeczpospolita

Ranking Audytorów „Rzeczpospolitej”.
Metodologia

Ranking powstaje na podstawie ankiet. Uwzględniliśmy osiem kryteriów:

- przychody stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru w 2023 roku – waga 20 proc.

- przychody z wykonania innych usług atestacyjnych, które nie stanowią podstawy naliczenia opłaty z tytułu nadzoru – waga 5 proc.

- przychody z jednostek zainteresowania publicznego, stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru w 2023 r. – waga 10 proc.

- liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2023 r. (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 20 proc.

- liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2023 r. w jednostkach zainteresowania publicznego (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 5 proc.

- przeciętna cena czynności rewizji finansowej – waga 10 proc.

- liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami zgłoszonych do PANA – waga 20 proc.
- zatrudnieni przy audycie – waga 10 proc.

Rzeczpospolita

Czwarty rok z rzędu ranking audytorów „Rzeczpospolitej” wygrywa PwC. Pozycja wicelidera przypadła firmie KPMG, a trzecie miejsce zajmuje EY.

Ciasno na podium

Pozostało 99% artykułu
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Finanse
Byli studenci MIT ukradli 25 mln dol. w kryptowalucie. Zajęło im to 12 sekund
Finanse
Stan wiedzy o finansach jest w Polsce bardzo słaby
Finanse
Rośnie unijne wsparcie start-upów
Finanse
Mnogość pożyczek dla przedsiębiorstw w regionach