Tag: Audyty

Powiązane

Finanse w Firmie

Mocne przetasowania na rynku audytu. Mali mają problem

Liczba firm badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych w ciągu ostatniej dekady zmalała w Polsce o ponad połowę. Z rynku wypadają przede wszystkim mali audytorzy.

Agencje ratingowe w ogniu krytyki. Nie przewidziały upadku SVB

Kolejną poważną wpadkę zaliczyły agencje ratingowe przy okazji kryzysu wokół SVB. Mierzące się z krytyką co najmniej od czasu kryzysu finansowego sprzed 15 lat instytucje zupełnie nie przewidziały upadku banku.

Nowe standardy zarządzania jakością w firmie audytorskiej

Wprowadzenie nowych standardów wymagało od firm audytorskich stworzenia odrębnych systemów informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i korygowania, a także zatrudnienia dodatkowych osób do wykonywania czynności kontrolnych.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i cyfryzacji w audycie

Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę we wszystkich branżach i obszarach działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa świadczące swoje usługi finansowe czy audytorskie na co dzień działają w wysoce regulowanym otoczeniu prawnym co wymaga od nich zarządzania transformacją cyfrową przy jednoczesnym spełnianiu wymagań interesariuszy w zakresie co raz większej przejrzystości i budowania zaufania w każdym aspekcie działalności.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – na co zwrócić uwagę

Okres sprawozdawczy, który każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzi co roku, może czasem spowodować nie lada problemy. Sprawdzenie zawczasu kilku kwestii oraz solidne przygotowanie obrad zwyczajnego zgromadzenia pozwala na płynne zamknięcie ostatniego roku obrotowego i zapewnienie spółce prawidłowego funkcjonowania w kolejnych miesiącach.

Maksymalizacja majątku akcjonariuszy za wszelką cenę

Zlecenie audytu wewnętrznego przez zarząd firmy by ocenić decyzje menadżerów i podjęcie przez nich nadmiernego ryzyka może przynieść wiele korzyści. Oprócz dopełnienia obowiązku wobec akcjonariuszy spółki, audyt – będąc częścią ładu korporacyjnego – ma również istotne znaczenie dla poprawy procesu zarządzania.

Moore Polska – widzimy więcej

W styczniu 2022 roku na polskim rynku zadebiutowała spółka audytorska Moore Polska, należąca do międzynarodowej sieci Moore Global. Firma powstała z połączenia dwóch rodzinnych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, posiadających tożsame wartości. Fuzja ta zapewniła Moore Polska poszerzoną bazę ekspertów i specjalistów oraz jeszcze mocniejsze zaplecze merytoryczne.

Ulgowe traktowanie dopiero po przeprowadzeniu audytu

Krajowa Administracja Skarbowa zawarła pierwszą umowę o współdziałaniu z podatnikiem. Po blisko dwóch latach obowiązywania przepisów, które na to pozwalają.

Rola audytu w przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową

Rozwój prowadzonej działalności skłania często przedsiębiorców do zmiany jej formy prawnej Jeśli zdecydują się oni na ten krok, następny może być związany z koniecznością badania przez biegłego rewidenta.

Rola audytu przy wprowadzaniu spółki na giełdę

Wejście na giełdę to dla wielu podmiotów oprócz sposobu inwestowania również sposób na rozwój. Jest to długotrwały i żmudny proces wymagający nie tylko przygotowania oferty publicznej, ale również dokonania zmian prawnych i rzetelnej oceny ksiąg.