Wiemy, które firmy audytorskie rozdają karty na giełdzie

Liczba audytorów badających sprawozdania spółek z GPW systematycznie spada. Prym nadal wiodą największe firmy, ale bardzo dobrze wypadają Grant Thornton, BDO, UHY ECA czy PKF Consult.

Publikacja: 18.04.2024 19:05

Wiemy, które firmy audytorskie rozdają karty na giełdzie

Foto: Cezary Piwowarski

Na rynku głównym warszawskiej giełdy notowanych jest 410 spółek, o łącznej wartości przekraczającej 1,5 bln zł. Dodatkowe niemal 360 firm znajduje się na rynku alternatywnym NewConnect. Jak co roku sprawdzamy, którzy audytorzy wiodą na giełdzie prym. Po dwóch latach z taką samą kolejnością na podium, w 2024 r. zaszły przetasowania.

Rankingowe pozycje

W latach 2022–2023 pierwsze było PwC, a za nim plasowały się EY i KPMG. Teraz PwC obroniło pozycję lidera, natomiast KPMG dogoniło firmę EY i ex aequo mają drugie miejsce. W efekcie na podium awansował Grant Thornton, wskakując z zeszłorocznego czwartego miejsca na trzecie. Jeszcze większy skok odnotowało BDO: w zeszłym roku było szóste, a teraz zajęło pozycję numer cztery (w 2023 r. firmie przybyło liczne grono giełdowych klientów).

Na piątym miejscu jest UHY ECA, a na szóstym PKF Consult, które odnotowało wyraźny awans z miejsca dziewiątego. Pierwszą dziesiątkę domykają: Deloitte, Mazars, Grupa KPW oraz Moore Polska.

Rzeczpospolita

Jeśli policzylibyśmy udziały, bazując na poszczególnych kategoriach, to pod względem przychodów i aktywów badanych firm prym wiedzie wielka czwórka. Ale pod względem liczby przebadanych spółek błyszczą audytorzy średniej wielkości, na czele z UHY ECA.

Trzeba pamiętać, że JZP, czyli jednostki zainteresowania publicznego (m.in. spółki giełdowe) to szczególny segment. – Jest on bardzo atrakcyjny i jednocześnie najtrudniejszy. Stanowi dla każdej firmy audytorskiej wyzwanie. Dotyczy ono przede wszystkim posiadania odpowiednich kompetencji, i to nie tylko audytorskich, ale też podatkowych, prawnych oraz z zakresu szeroko rozumianego biznesu – mówi Jan Letkiewicz, partner zarządzający w Grant Thornton. Jest to też wyzwanie związane z dysponowaniem odpowiednimi zespołami ludzi oraz z wdrożeniem i utrzymaniem wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem. Co w zamian za poradzenie sobie z tymi wyzwaniami otrzymuje audytor?

Rzeczpospolita

– Satysfakcję z pracy z największymi organizacjami biznesowymi w Polsce, ale oczywiście też odpowiednie do wysiłku wynagrodzenie. Z każdym rokiem mniej firm audytorskich podejmuje te wyzwania, pomimo korzyści z badania JZP – podsumowuje Letkiewicz.

Statystyki to potwierdzają: zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z monitorowania rynku za rok 2022, nastąpił spadek liczby firm audytorskich badających JZP aż o 13 proc.

– Jest to segment atrakcyjny raczej wyłącznie dla większych firm audytorskich, które są w stanie zapewnić wysoką jakość badania i sprostać wymogom regulacyjnym, przy czym widoczne jest zacieranie się różnic między firmami największymi (wielka czwórka) a tzw. challenger firms z pierwszej dziesiątki – mówi Małgorzata Pek-Kocik, partner w dziale audyt & advisory Mazars Polska.

Praktyka pokazuje, że wielka czwórka obsługuje głównie największe spółki giełdowe, w tym wchodzące w skład WIG20. Ale nie jest to regułą, o czym świadczy symboliczna zmiana audytora największej krajowej spółki: Orlenu. Wcześniej był nim Deloitte, ale w związku z zawirowaniami związanymi z decyzją PANA (nałożyła na Deloitte trzyletni zakaz badania sprawozdań w związku z GetBackiem, ale WSA wstrzymał wykonanie tej decyzji), Orlen zmienił audytora. Nowym został Mazars.

Czytaj więcej

Poznaliśmy najlepszych audytorów w Polsce. Ranking „Rzeczpospolitej”

Rosnąca odpowiedzialność

Branża sygnalizuje, że segment JZP staje się coraz bardziej problematyczny i mniej atrakcyjny dla audytorów również ze względu na szczególny nadzór PANA nad tymi badaniami. Z jednej strony podejście PANA nie powinno dziwić: przecież biegli rewidenci zdają sobie sprawę, że badając JZP, biorą na siebie szczególną odpowiedzialność wobec inwestorów.

– Mamy tego pełną świadomość. Jednak część firm i biegłych rewidentów wycofuje się z badania JZP, a wpływ na to ma głównie charakter procedur kontrolnych, które polegają na sprawdzeniu w iście urzędniczy sposób kompletności udokumentowania przeprowadzonych procedur badania. Niezależnie od ich wpływu na wydaną opinię – mówi Lidia Skudławska, partner zarządzający Moore Polska. Dodaje, że środowisko biegłych rewidentów odczytuje również ostatnio podpisane porozumienie pomiędzy PANA a Komisją Nadzoru Finansowego jako kolejną chęć wzmocnienia nadzoru nad zawodem i de facto znalezienia kozła ofiarnego odpowiadającego za jakość sprawozdań finansowych.

– Nie uchylamy się od odpowiedzialności za naszą pracę. Ale nie jesteśmy jedyną stroną, która ma wpływ na jakość i rzetelność sprawozdań finansowych. Nie można pominąć roli zarządów, komitetów audytu i nadzoru finansowego – podsumowuje przedstawicielka Moore Polska.

Na mocy podpisanego porozumienia PANA zobowiązała się do przekazywania KNF informacji dotyczących nieprawidłowości opisanych w raportach z przeprowadzonych przez Agencję kontroli. Będą także przekazywane informacje o wszczęciu i wynikach postępowań prowadzonych wobec podmiotów wykonujących audyt oraz o postępowaniach dyscyplinarnych.

Z kolei KNF zobowiązała się do przekazywania Agencji informacji o podejmowanych działaniach wpływających na pracę firm audytorskich, o spotkaniach z ich przedstawicielami oraz komitetami audytu, a także o wytycznych i rekomendacjach dla branży. Przekazywane informacje mają również dotyczyć zidentyfikowanych przez KNF istotnych ryzyk sektorowych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także nałożonych kar zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

Rzeczpospolita

Na rynku głównym warszawskiej giełdy notowanych jest 410 spółek, o łącznej wartości przekraczającej 1,5 bln zł. Dodatkowe niemal 360 firm znajduje się na rynku alternatywnym NewConnect. Jak co roku sprawdzamy, którzy audytorzy wiodą na giełdzie prym. Po dwóch latach z taką samą kolejnością na podium, w 2024 r. zaszły przetasowania.

Rankingowe pozycje

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
Hossa w Warszawie ma się dobrze. WIG z kolejnym rekordem
Giełda
Enterprise Investors przejmuje spółkę Sescom. Będzie delisting
Giełda
Pożar na Marywilskiej 44. Cios w Mirbud, giełdową spółkę. Straty będą olbrzymie
Giełda
GPW osiągnęła najwyższe w historii przychody w pierwszym kwartale
Giełda
Indeksy na nowych szczytach hossy mimo przeceny banków