Tag: Audytorzy

Powiązane

Zawody

Audytorów znów czekają zmiany

Cele poprzedniej unijnej reformy nie zostały osiągnięte – mówi Małgorzata Pek-Kocik, partner Mazars Audyt.

Mocne przetasowania na rynku audytu

Średnie firmy audytorskie w ostatnich latach umocniły swoją pozycję, a wzrost cen za badanie sprawozdań wyhamował – takie wnioski płyną z najnowszego raportu Grant Thorntona.

W jakim kierunku zmierzają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

W najbliższych latach kluczowe będzie określenie granicy i wzajemnych zależności pomiędzy sprawozdawczością finansową i niefinansową w odniesieniu do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem – mówi Małgorzata Matusewicz, Associate Partner w Dziale Audytu EY i ekspert EY ds. MSSF, należąca do EFRAG TEG (Grupy Ekspertów Technicznych w EFRAG).