Jak ma wyglądać park przy pałacu w Podhorcach

Polscy specjaliści opracują dokumentację założenia parkowego przy pałacu w Podhorcach na Ukrainie. To tam kręcono zdjęcia do filmu „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Publikacja: 07.09.2023 12:34

Podhorce zamek

Podhorce zamek

Foto: Instytut Polonika

Jak poinformował Instytut Polonika opracowana zostanie dokumentacja założenia parkowego, które obejmuje ok. 20 hektarów terenu (z zamkiem i kościołem). W tym roku zostanie przygotowana mapa do celów inwentaryzacyjnych i projektowych, wykonana będzie kwerenda archiwalna na terenie Ukrainy i Polski, szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów, analizy dendrologiczne i dendrochronologiczne. Specjaliści opracują wytyczne do pielęgnacji poszczególnych drzew i grup krzewów. Projekt będzie realizowany przez dwa lata.

To będą materiały wyjściowe do wykonania koncepcji projektowej odtworzenia dawnego układu parkowego i urbanistycznego (zaplanowanej na rok 2024), zawierającej m.in. dobory gatunkowe dla odbudowy dawnych alei i układy kwater ogrodowych – podstawy do przyszłych prac rewaloryzacyjnych.

Czytaj więcej

Odkryją sekrety nekropolii w Łodzi

Jak informuje Instytut „w ostatnim tygodniu architekci krajobrazu z Fundacji Krajobrazy przeprowadzili pierwsze działania terenowe, by wykonać szczegółową inwentaryzację drzewostanu parku i przyległych terenów przy pałacu w Podhorcach. Powstanie też model 3D terenu oraz koncepcji odtworzenia i dostosowania do obecnego sposobu użytkowania tego cennego obszaru otaczającego jedną z pereł architektonicznych na Ukrainie.

Podhorce perła architektoniczna

„Zespół pałacowo-parkowy w Podhorcach jest jedną z najbardziej okazałych rezydencji polskiej arystokracji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej z parkiem krajobrazowym w stylu francuskim i angielskim, który z racji swojego obecnego stanu został wpisany na nowojorską listę World Monuments Fund, jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem – przypominają przedstawiciele Instytutu Polonika. I dodają, że tkanka historyczna przestrzeni parkowej i układ kompozycyjny zostały niemal całkowicie zatarte.

Podhorce leżą ok. 100 km na wschód od Lwowa, na pograniczu pasma Woroniaków oraz dolin górnego Styru i Bugu. Założenie powstało w pierwszej połowie XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego, według projektu Andrei dell'Aqua, w typie palazzo in fortezza.

Czytaj więcej

Westerplatte powoli się zmienia. Ale otwarcie muzeum się opóźnia

Obejmuje: pałac, kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz niegdyś położone między pałacem a kościołem, ogrody pałacowe, składające się z części tarasowej, krajobrazowej i ogrodu regularnego.

Podhorce zagrały w "Potopie" Jerzego Hoffmana radziwiłłowskie Kiejdany

To w tym miejscu w latach 1973-1974 realizowano sceny filmu „Potop. Rezydencja zagrała zamek Radziwiłłów w Kiejdanach. W 1997 r. obiekt przejęła Lwowska Galeria Obrazów.

Prace te są finansowane z budżetu państwa.

Jak poinformował Instytut Polonika opracowana zostanie dokumentacja założenia parkowego, które obejmuje ok. 20 hektarów terenu (z zamkiem i kościołem). W tym roku zostanie przygotowana mapa do celów inwentaryzacyjnych i projektowych, wykonana będzie kwerenda archiwalna na terenie Ukrainy i Polski, szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów, analizy dendrologiczne i dendrochronologiczne. Specjaliści opracują wytyczne do pielęgnacji poszczególnych drzew i grup krzewów. Projekt będzie realizowany przez dwa lata.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Historia Polski
Polscy konserwatorzy odnawiają twierdzę – klasztor w Berdyczowie
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Historia
Monachijska zdrada
Historia
Alkohol, nasz skarb narodowy
Historia
Bomba anatomiczna, czyli bikini
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Historia
Boski wiatr: Jak opatrzność ocaliła Japonię przed Mongołami
Historia
SS-Galizien: Jedna z najbardziej zbrodniczych formacji II wojny światowej