Kary w prawie bartnym

Pszczelarstwo na ziemiach polskich odgrywało znaczącą rolę już na długo przed pojawieniem się tutaj pierwszych form państwowości. Jednakże dopiero scentralizowanie władzy w obrębie jednego ośrodka państwowego zapewniło prężny rozwój tej dziedziny gospodarki.

Uczty pierwszych Piastów

„Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w (...) chleb i mięso, w ryby i miód” – obraz piastowskiej Polski przedstawiony przez Anonima zwanego Gallem, niemalże idylliczny, oddaje zasobność i dostatek dworu polskich książąt i królów.

Konstytucja 3 maja 1791 roku pędzlem Matejki

Przypadająca w tym roku 231. rocznica uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej to doskonała okazja, by uważniej przyjrzeć się słynnemu dziełu Jana Matejki stworzonemu przez mistrza na 100-lecie tego doniosłego wydarzenia.

Czy uchwalenie konstytucji przyspieszyło upadek Rzeczypospolitej?

Kilka pokoleń Polaków szczyci się – i słusznie – tym, że polska konstytucja uchwalona w końcu XVIII wieku była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie – po konstytucji amerykańskiej, zresztą do dziś obowiązującej (z 27 poprawkami).

Zabójczy sukces Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja urosła w historiografii polskiej do rangi świętości narodowej, której w żaden sposób nie powinno się krytykować. Ale czy słusznie?

Konstytucja 3 maja. Pierwszy zamach majowy

Próby reform ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów zawsze napotykały silny opór magnackiej oligarchii. Dlatego aby uchwalić Konstytucję 3 maja, potrzebny był zamach stanu.

Jaki był stosunek Katarzyny II do Konstytucji 3 Maja?

Na wieść o uchwaleniu Konstytucji 3 maja Petersburg doznał szoku. Naprawa Rzeczypospolitej groziła nieobliczalnymi konsekwencjami dla Katarzyny II. Mimo konsternacji caryca natychmiast przystąpiła do gry, która przesądziła o starciu Polski z mapy Europy.

Kto przygotował Konstytucję 3 maja?

Biskup Adam Krasiński stanął na czele deputacji, która opracowała projekt zmiany ustroju Rzeczypospolitej, marszałek Ignacy Potocki przygotował tekst Konstytucji 3 maja, a Hugo Kołłątaj sporządził ostateczną jej wersję. Z drogi do naprawy państwa zawróciła Polaków niespodziewana decyzja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Tradycja i nowoczesność w Konstytucji 3 maja

Każdy, kto uczęszczał do polskiej szkoły, słyszał o Konstytucji 3 maja. Śledząc okoliczności powstania konstytucji i jej treść, zrozumiemy, dlaczego jest tak ważnym wydarzeniem w skarbnicy naszych dziejów.

Bydgoszcz rozstrzelana

Dywersja niemiecka, brutalnie stłumiona przez polskie wojsko i samoobronę, a potem masowe egzekucje Polaków przeprowadzane przez hitlerowców – jesień 1939 r. była w Bydgoszczy niezwykle burzliwa i krwawa.

Rocznica powstania w getcie. "Żydzi stawiali opór wbrew wszelkim przeciwnościom"

Prawda na całym świecie jest przedmiotem ataków, zaostrzonych przez media społecznościowe – mówi Sara J. Bloomfield, dyrektorka United States Holocaust Memorial Museum (USHMM).

Żonkile przypomną o powstaniu w getcie. W Warszawie zawyją syreny

W rocznicę żydowskiego zrywu, w Warszawie zostaną uruchomione syreny alarmowe. Rozdawane będą papierowe kwiaty.

Polskie dzieci o węgierskich korzeniach

Na przestrzeni wieków tysiące cudzoziemców znalazły na polskiej ziemi swój dom i nie tylko osiedliły się tu na stałe, ale także oddały naszej ojczyźnie nieocenione zasługi. Jednym z przykładów takiej historii są niezwykłe dzieje węgierskiej rodziny Korompay.

Archiwiści IPN odtworzyli akta SB z makulatury

Ponad 15 lat zajęło archiwistom z IPN uporządkowanie dokumentów zniszczonych przez bezpiekę w 1989 roku. Udało się odtworzyć m.in. akta księży.

Życie codzienne w II RP

Uchwalenie przez polski Sejm konstytucji marcowej 1921 r. porządkowało polityczny wymiar funkcjonowania odrodzonej Rzeczypospolitej. Ale nie mniejszym wyzwaniem, przed jakim stanęły polskie elity, było wykonanie skoku cywilizacyjnego dającego szansę wszystkim grupom społecznym na edukację czy choćby poprawę codziennego bytu.

Jan Żabiński: Bohater, człowiek czynu, naukowiec i kochający dziadek

8 kwietnia br. przypada 125. rocznica urodzin Jana Żabińskiego – osobistości wielkiego ducha, polskiego bohatera, który jako dyrektor warszawskiego zoo wraz z żoną Antoniną w czasie II wojny światowej uratował około 300 Żydów z Holokaustu, mimo że zarówno jemu, jak i jego bliskim groziła za to śmierć z rąk hitlerowców.

Fabryka Norblina: Retro Warszawa w Art Box Experience

W Fabryce Norblina w Warszawie otwarto nową niezwykłą przestrzeń wystawową, w której nowoczesne technologie ożywiają retro wspomnienia z przedwojennej stolicy.

Do Polski wróci rękopis stracony w czasie potopu szwedzkiego

Do Biblioteki Narodowej zostanie przekazany rękopis, który został wywieziony z Rzeczypospolitej do Szwecji w czasie potopu szwedzkiego. Przekaże go Fundacja Rodziny Blochów, która działa w USA.