Podczas posiedzenia Sejmu, trwającego do piątku, może dojść do uchwalenia ustawy, która ma zagwarantować rządowe rekompensaty przedsiębiorcom i rolnikom ze strefy obowiązywania stanu wyjątkowego. Sprawił on, że tereny nad granicą z Białorusią stały się niedostępne dla turystów.

– Tam turystyka jest podstawowym źródłem dochodu ludności, a stan wyjątkowy doprowadził do nowego lockdownu Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej – zauważył poseł Robert Tyszkiewicz (KO) podczas posiedzenia Komisji Gospodarki, poprzedzającego uchwalenie ustawy. I domagał się, by wypłacić przedsiębiorcom 80 proc. średnich przychodów z okresu od czerwca do sierpnia, zamiast proponowanych przez rząd 65 proc.

Czytaj też:

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki
Premier o rekompensatach dla przygranicznych przedsiębiorstw

Jednak rząd ani posłowie Zjednoczonej Prawicy na to się nie zgodzili. – Za to rekompensaty będą wolne od podatku dochodowego. Poza tym, gdy firma nie działa, to ma mniejsze koszty – ripostował Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I rzeczywiście w ustawie zapisano, że rekompensaty nie będą traktowane jako przychód w rozumieniu ustaw PIT i CIT.

Rząd zgodził się, by wsparcie obejmowało nie tylko hotele, restauracje i usługi turystyczne, ale też – czego nie było w pierwotnym projekcie – wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego. Wsparcie ma być dostępne także dla firm formalnie zarejestrowanych poza przygranicznymi miejscowościami, ale prowadzących działalność w strefie stanu wyjątkowego. Nie będzie natomiast rekompensat dla innych firm, które mogą ponieść straty: sklepów spożywczych i pamiątkarskich czy firm przewozowych.

Posłowie domagali się od MSWiA, by procedura wnioskowania o rekompensaty do wojewodów była jak najprostsza. W projekcie pozostał wymóg, by przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość przychodów w miesiącach poprzedzających stan wyjątkowy. Posłowie zwrócili uwagę, że w przypadku gospodarstw rolnych przyjmujących małą liczbę turystów nie prowadzi się ewidencji przychodów z agroturystyki. – W takich przypadkach jako dokument dotyczący wysokości przychodów będzie traktowane oświadczenie osób prowadzących agroturystykę – zapowiedział Maciej Wąsik.

O rekompensaty będzie można się starać, gdy ustawa wejdzie w życie. Ma to się stać z dniem jej ogłoszenia, ale do tego trzeba jeszcze jej akceptacji przez Senat i prezydenta.

Etap legislacyjny: przed głosowaniem w Sejmie

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ