Czy można ukraść spółkę?

Do wrogiego przejęcia wykorzystywane są przede wszystkim mechanizmy korporacyjne - procedura zwoływania zgromadzenia właścicielskiego, a następnie udokumentowania jego przebiegu.

Publikacja: 15.09.2023 02:00

Czy można ukraść spółkę?

Foto: Adobe Stock

Instytucję kradzieży w polskim systemie prawa reguluje art. 278 kodeksu karnego (k.k.). Stanowi on, że kradzieżą, w dużym uproszczeniu, jest przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Problematyka „kradzieży spółki” z kodeksową kradzieżą nie ma jednak nic wspólnego - spółka handlowa nie jest bowiem cudzą rzeczą ruchomą i nie jest też programem komputerowym. Sąd z pewnością czynu tego nie zakwalifikuje jako kradzieży, w znaczeniu art. 278 k.k. Nomenklatura „kradzieży” stosowana jest na potrzeby niniejszej publikacji zgodnie z potocznym nazewnictwem zjawiska, jednak opisywany proceder nie został do tej pory wprost stypizowany konkretną jednostką redakcyjną w żadnym akcie normatywnym.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN