Patrycja Kosk

Jak zapobiegać kradzieży spółki?

Możemy przeciwdziałać kradzieży spółki, przeprowadzając wcześniej analizę zagrożenia. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych oraz wieloletnich sporów sądowych.

Czy można ukraść spółkę?

Do wrogiego przejęcia wykorzystywane są przede wszystkim mechanizmy korporacyjne - procedura zwoływania zgromadzenia właścicielskiego, a następnie udokumentowania jego przebiegu.