W związku ze zbliżającą się nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się zmianom planowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a dotyczącym wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (projekt procedowany pod numerem UD 257; dalej jako „Nowelizacja”). Resort chce tym razem umożliwić nabycie prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów zabudowanych, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe. Celem nowych regulacji jest wyeliminowanie obaw odnośnie do celowości oraz bezpieczeństwa długofalowego inwestowania na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego. Niepewność przedsiębiorców co do potencjalnych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste czy w dalszej perspektywie co do przedłużenia umowy po upływie okresu trwania użytkowania wieczystego wpływa negatywnie na proces inwestycyjny.