Citigroup w opublikowanej dzisiaj prezentacji wynikowej podał, że będzie dążył do wyjścia z segmentów detalicznych na 13 rynkach, w tym z polskiego. Bank w prezentacji wyników za I kwartał 2021 roku, wśród najnowszych podjętych decyzji strategicznych, wymienił wyjście z segmentów detalicznych na 13 rynkach w Azji i w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Bank Handlowy w dzisiejszym raporcie bieżącym, nawiązującym do wspomnianej prezentacji, potwierdził, że planowane przez amerykańską grupę zmiany te dotyczą również bankowości detalicznej w Polsce. „Bank zwróci się z formalną prośbą do Citigroup, jako swojego strategicznego akcjonariusza, w celu poznania szczegółów planowanych zmian. Jednocześnie bank podkreśla, że kontynuuje bieżącą obsługę wszystkich klientów zapewniając najwyższe standardy oraz jakość oferowanych produktów i usług. Powyższe zmiany nie mają wpływu na działalność w obszarze bankowości instytucjonalnej” – podał Bank Handlowy. Citigroup ma 75 proc. jego akcji.

- Polska pozostaje priorytetowym rynkiem europejskim dla Citi w regionie EMEA. Będziemy nadal inwestować i rozwijać naszą działalność instytucjonalną, która była podstawą sukcesu Citi Handlowy przez ostatnie 20 lat i która jest wiodącą na rynku w Polsce. Kontynuujemy także rozwój naszych Citi Solutions Centers w Warszawie i Olsztynie, jednych z największych i najbardziej efektywnych centrów operacyjnych w Polsce - mówi David Livingstone, prezes Citi EMEA.

Aktywa całego Banku Handlowego to 60,9 mld zł, w tym 7,2 mld zł przypada na bankowość detaliczną, a 11 mld zł na instytucjonalną. To zatem jeden z mniejszych graczy na bankowym rynku detalicznym w Polsce. Depozyty klientów indywidulanych wynoszą 15,5 mld zł. Kapitały całego banku to 7,6 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 32 proc. przychodów i tyle samo kredytów dla sektora niefinansowego.

W 2020 r. bankowość detaliczna zanotowała ponad 350 mln zł straty brutto w porównaniu z prawie 160 mln zł zysku w 2019 r. Oprócz niemal 30-proc. spadku wyniku z odsetek oraz prawie 20-proc. z opłat i prowizji przyczynił się do tego 40-proc. wzrost odpisów kredytowych. Słabe rezultaty biznesu detalicznego zmusiły bank do odpisu wartości firmy (goodwill) w tej części w wysokości prawie 215 mln zł. To przesądziło nie tylko o stracie brutto bankowości detalicznej w 2020 r., ale także o stracie netto całego banku w IV kwartale 2020 r. (wyniosła 58 mln zł).

Dwa tygodnie temu okazało się, że Sławomir Sikora, pełniący od 18 lat funkcję prezesa Banku Handlowego, zrezygnował ze stanowiska (przestanie je sprawować od czerwca). Jednoznacznego powodu rezygnacji nie podano. Parę dni temu bank podał, że przyśpieszył termin publikacji raportu za I kwartał na 28 kwietnia z 14 maja.