Zysk Pekao wyraźnie powyżej oczekiwań. Mocny początek roku

Grupa Pekao zarobiła w I kwartale 2024 r. ponad 1,51 mld zł. To wciąż dużo, a bankowi sprzyjają utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe NBP.

Publikacja: 30.04.2024 10:41

Zysk Pekao wyraźnie powyżej oczekiwań. Mocny początek roku

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

– Za nami bardzo mocny początek roku. Skutecznie wykorzystaliśmy okres wyższych stóp procentowych, wypracowując bardzo pokaźny zysk – podkreśla Leszek Skiba, prezes banku Pekao.

W I kwartale zysk netto grupy Banku Pekao wzrósł do 1,51 mld zł z 1,45 mld zł rok wcześniej — poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 3 proc. powyżej konsensusu przygotowanego przez PAP Biznes, a który zakładał zysk na poziomie 1,47 mld zł. W porównaniu kwartał do kwartału wynik netto spadł o 12 proc.

Dobre wyniki finansowe Pekao

Bank zaznacza, że pozytywna dynamika zysku netto w ujęciu rok do roku wynikała przede wszystkim ze wzrostu wyniku odsetkowego, z kolei nieco wyższe niż w pierwszym kwartale 2023 były obciążenia regulacyjne i koszty operacyjne.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 3,09 mld zł przy marży na poziomie 4,16 proc. To wynik mniej więcej zgodny z oczekiwaniami analityków, o 11 proc. wyższy niż rok wcześniej i o 1 proc. niższy niż kwartał wcześniej. Wynik z prowizji wyniósł 668 mln zł, wzrósł o 1 proc. rok do roku i spadł 9 proc. kwartał do kwartału. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (bez kredytów frankowych) wyniosły 176 mln zł, zaś wskaźnik ROE osiągnął wysoki poziom 19,6 proc.

Wysoka sprzedaż kredytów 

Prezes Skiba podkreśla, że rekordowo wypadł pierwszy kwartał 2024 roku w bankowości detalicznej. - Dobrze przygotowaliśmy się do rządowego programu Bezpieczny Kredyt, dzięki czemu w pierwszym kwartale na zakończenie tego projektu zanotowaliśmy jeszcze sześciokrotny wzrost sprzedaży hipotek. Na naszą rentowność przekłada się również fakt, że efektywnie realizujemy cyfrową transformację. Mamy już ponad 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej, a więc już teraz osiągnęliśmy cel, który założyliśmy na koniec 2024 r. – mówi Leszek Skiba cytowany w komunikacie.

Kredyty klientów detalicznych wzrosły w tym okresie o 8,3 proc., a kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi były niższe o 0,2 proc.

Jak idą ugody frankowe

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 roku była sześciokrotnie wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4,3 mld zł. To w dużej mierze efekt programu Bezpieczny Kredyt 2%. W sumie, licząc do końca marca, Bank Pekao zawarł ponad 25 tys. umów w tym programie na kwotę ponad 10,3 mld zł.

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych zwiększyła się rok do roku o 22 proc. do 1,4 mld zł, notując w marcu rekordową miesięczną sprzedaż - spośród pożyczek gotówkowych 83 proc. udzielono poprzez bankowość cyfrową.

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec marca 2024 r. wyniosły 180,8 mld zł i były wyższe o 3,5 proc. niż na koniec marca 2023 r.

Pekao poinformował, że ma ponad 5 tys. zawartych ugód w ramach programu "Ugoda 2%" dla osób posiadających aktywne kredyty denominowane do CHF. Oferty ugód zostały już przygotowane dla ponad 70 proc. umów objętych programem. Zakończenie programu planowane jest w grudniu 2024 r.

Banki
Czy i kto najbardziej skorzysta na wakacjach kredytowych - pytamy ekspertów
Banki
Ile będzie pozwów za spłacone kredyty frankowe? Byli frankowicze idą do sądów
Banki
Jak i na co najlepiej wykorzystać pieniądze z wakacji kredytowych
Banki
Gazprom przejmuje aktywa Deutsche Banku w Rosji. To potężna kwota
Banki
Co trzeba naprawić w państwowych bankach