fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Zgoda na udzielenie azylu: muszą być zagwarantowane podstawowe prawa

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Osoba ubiegająca się o udzielenie azylu nie może zostać przekazana innemu państwu członkowskiemu, jeżeli zachodzi ryzyko, że jej prawa podstawowe zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych zostaną poważnie naruszone
Taką opinię wyraziła dzisiaj rzecznik generalny Verica Trstenjak (sygnatura akt C-411/10 i C-493/10).
Sprawa dotyczyła obywatela afgańskiego, który został aresztowany w Gracji i następnie wydalony do Turcji, po ucieczce udał się do Zjednoczonego Królestwa oraz 5 osób ubiegających się o azyl w Irlandii, którzy opuścili Grecję z uwagi na to, że byli zatrzymani za nielegalny wjazd do tego państwa.
Sądy, przed którymi toczą się postępowania w wymienionych wyżej sprawach dysponują wyraźnymi wskazówkami, że w przypadku transferu do Grecji zajdzie ryzyko, iż prawa podstawowe i prawa człowieka przysługujące ubiegającym się o azyl zostaną naruszone, w związku z tym zwrócił się do Trybunału czy Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą, czy nawet muszą, przejąć odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosków o udzielenie azylu, pomimo tego, że właściwość w tym względzie przysługuje Grecji.
Rzecznik stwierdziła, że przy podejmowaniu przez państwo członkowskie decyzji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu, które nie należy do jego właściwości, pierwsze z tych państw ma obowiązek przestrzegania postanowień Karty Praw Podstawowych.
Jeżeli we właściwym państwie członkowskim istnieje poważne ryzyko naruszenia przysługujących osobie ubiegającej się o azyl podstawowych praw, to inne państwa nie mogą przekazywać osób starających się o opiekę prawną.
Ponadto, państwo przed przekazaniem osoby ubiegającej się o azyl musi ocenić, czy istnieje ryzyko naruszenia jego praw. W ramach tej oceny może opierać się na wzruszalnym domniemaniu, że prawa podstawowe tych osób będą przestrzegane we właściwym państwie członkowskim. W przypadku obalenia tego domniemania, ma ono obowiązek skorzystania z prawa do przejęcia odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu.
Więcej w serwisie:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA